Mustad Longline nedbemanner

Mustad Longline nedbemanner etter at markedet for linefiskeanlegg kollapset.

På ett år er det meste snudd på hodet i Mustad-selskapet. For halvannet år siden var Mustad Longline AS oppe i 64 ansatte på det meste. 2007 ble et toppår med tett oppunder 100 millioner kroner i omsetning og et årsoverskuddet før skatt, på 9,5 millioner kroner, melder Oppland Arbeiderblad.

Men etter sommeren 2008 kollapset markedet for linefiskeanlegg til fiskeflåten. Dessuten stupte salget av spiromaskiner for produksjon av ventilasjonskanaler, skriver avisa.

Nå skal bedriften redusere bemanningen fra 50 til 30 ansatte, med virkning fra november.

Salgsvikten slo inn høsten 2008.

– Alt kom på en gang. Svikt i byggebransjen og betydelig nedgang i levering av spiromaskiner til Sveits. Så kom svikten på linefisketeknologi til fiskeflåten. Yrkesfiskere fikk problemer med bankfinansiering av nye anlegg. Salget stupte, sier adm.dir Christian Hedløv Engh til avisa.

Men Hedløv Engh ser lysning for neste år. Selskapet har nylig fått den største enkeltordren noensinne, med utstyr for 5 millioner til en fiskebåt, og flere andre ordrer er ventet.

Mustad Longline AS er søsterselskap til O. Mustad & Søn AS, som produserer fiskekroker, og til Mustad Næringspark AS. Mustad AS er holdingselskap for konsernet. Longlineselskapet hadde i fjor en omsetning på nesten 80 millioner kroner. Det gav et nullresultat. Salget i år vil falle til 40 millioner kroner, og det er ventet et årsunderskudd på tre til fire millioner kroner, og at det i tillegg kommer flere millioner i omstillingskostnader med oppsigelser, opplyser avisa.