Glede over forskuttering av Gamvik fiskerihavn

Ordfører Trond Einar Olaussen og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Gamvik fiskerihavn. Foto: Kystverket

I dag ble avtalen om å forskuttere fiskerihavne- og farledsprosjektet Gamvik fiskerihavn, signert av Kystverket og Gamvik kommune.

Avtalen har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra amferdselsdepartementet å administrere ordningen videre.

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forteller kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

72 millioner kroner

For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner. Avtalen som nå er signert med Gamvik kommune er den andre i ordningen. Den første ble signert i går, med Berg kommune i Troms.

Les også: Signerte forskutteringsavtale for «Innseiling Senjahopen» 13.05.2019

Avtalen med Gamvik kommune er på 72 millioner kroner.

– Dette er en glad dag for Gamvik kommune. Forskutteringen gir oss muligheten til å utvikle havna i Gamvik og fiskerinæringen her videre. Så det tiltaket vi vi får på plass nå, med mudring og ny molo i Gamvik, er vi takknemelige for, fastslår ordfører Trond Einar Olaussen.

Gamvik fiskerihavn

Prosjektene som har fått forskutteringsavtale, er valgt etter en søknadsrunde, der Samferdselsdepartementet har stått for saksbehandlingen. Kommunene som får forskuttert sine prosjekt, har på forhånd fått prosjekteringsgrunnlaget som Kystverket har utarbeidet. Så må kommunene ferdigstille prosjekteringen og gjennomføre byggetiltakene.

Prosjektet i Gamvik kommune, Gamvik fiskerihavn, omfatter forlengelse av molo og utdyping i havna. Molotiltaket er en forlengelse av Ringskjærmoloen og omfatter bygging av en ny molo med en lengde på om lag 180 meter. Utdypningstiltaket skal gi en dybde foran kaiene og manøvreringsarealet som er tilpasset behovene i havna. I havnen etableres en vendesirkel, som er tilpasset store fiskefartøy og mindre lastebåter. Dette innebærer sprenging og mudring ned til 7 meters dybde. I tillegg etableres det egnede deponier for mudringsmasser.