Ber MSC revurdere suspensjonen av makrell

Makrell. Foto: Havforskningsinstituttet

Fiskeriminister Harald T. Nesvik ber MSC revurdere suspensjonen av MSC-merket for atlantisk makrell.

– I lys av justerte kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), mener jeg at Marine Stewardship Council (MSC) på nytt må vurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

MSC varslet 31. januar at de ville suspendere alle sertifikater for atlantisk makrell med virkning fra 2. mars 2019. Bakgrunnen for suspensjonen er at kvoterådet for makrell, som ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend. Kvoterådet er senere blitt oppjustert.

ICES endret kvoterådet for makrell

Avtalepartene møtes denne uken for å drøfte om totalkvoten skal endres, i lys av det justerte kvoterådet som nå foreligger fra ICES.

EU, Færøyene og Norge ble i november 2018 enige om en totalkvote for 2019 på 653 000 tonn. Kvoten innebar en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med kvoten for 2018, som var på 816 000 tonn, men var likevel betydelig høyere enn ICES sitt opprinnelige kvoteråd på 318 000 tonn. Norge mener at det i avtalen er satt av en rimelig andel til andre stater.

Det justerte kvoterådet fra ICES, er en totalkvote på 770 000 tonn. Dette rådet kom etter et arbeid i ICES, hvor man så på metoden for hvordan makrellbestanden estimeres.

Les også: – Godt tilfreds med revidert makrellråd 15.05.2019

– Retter baker for smed

Norsk forvaltning bidrar med detaljert og åpen informasjon i møter med MSC sine revisorer, for å bidra til at fiskebestandene skal oppnå MSC-sertifisering, fremholdes det i meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Norske fiskerier er bærekraftig forvaltet, dette jobber vi med hele tiden og dette er vi gode på. Det er viktig å fortsette et godt forvaltningssamarbeid med våre naboer og lytte til innspill fra våre forskningsmiljøer, sier fiskeriministeren.

– Det viktigste ville likevel være om øvrige stater som fisker makrell, Island, Grønland og Russland, ville slutte seg til og respektere avtalen mellom Norge, EU og Færøyene. Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, avslutter fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. MSC ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske. MSC-standardene oppfyller internasjonale beste praksis-retningslinjer for sertifisering og miljømerking.