Tolletaten gjennomførte storaksjon på sjøen

10. og 11. juni gjennomførte Tolletaten en større kontrollaksjon i Oslofjorden og ved kysten av Agder. Kystvakten bisto med kystvaktfartøyet KV Nornen.

Kontrollen hadde fokus på lystbåter og mindre fiskefartøy.

Tolletaten hadde fire tollkryssere på sjøen fra Kristiansand i sør til Oslo i nord. Under aksjonen ble det gjennomført 135 samtaler og av disse ble det gjennomført 50 kontroller om bord på båter i området, melder Tolletaten.

– Trafikken på sjøen øker og derfor er det viktig for oss å være synlige og tilstede, forteller aksjonsleder Nina Bergmann, fra Tolletaten.

– Fornøyd

Alle som kommer sjøvegen kan fortolle direkte til tollbåtene og det ble gjennomført 1 fortolling. Under aksjonen ble det utstedt 3 forenklede forelegg, samt beslaglagt en mindre mengde narkotika.

– Vi er svært fornøyde med aksjonen og med resultatene. Stort sett er folk lovlydige og deklarerer varer til oss, vi ser at vi sjeldnere tar beslag i alkohol og tobakksvarer.

Reparasjon av båt i utlandet

Tolletaten kontrollerte også en rekke båter som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner. Behov for fortolling skal meldes før ankomst Norge. Aksjonen avdekket flere brudd på disse reglene.

– Mange reparerer båter i utlandet for store summer og det er derfor viktig for oss å kontrollere om de også betaler moms på disse reparasjonene når de ankommer Norge, sier Bergmann.

Oppsummert ble det gjort treff i 10 av de 50 kontrollerte båtene. Under aksjonen ble også politiet i et tilfelle anmodet om bistand etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.