Oljen kom fra Full City

Alle prøver som ble tatt av oljeklumper funnet langs sørlandskysten i august, viser at oljefunnene stammer fra Full City.

"Grovprøvene" av oljeklumper funnet så langt sør som Mandal viser at de stammer fra "Full City", melder Kystverket.

– Dette dreier seg ikke om store påslag, men om enkeltfunn av oljeklumper, understreker Rune Bergstrøm i Kystverket.

200 kilometer fra havaristen

SINTEFs analyser viser at oljefunn på sørlandskysten i begynnelsen av august, opptil 200 kilometer fra havaristen, stammer fra "Full City".

– Alle prøvene fra Risør, Arendal, Grimstad, Lillesand og Mandal viser at oljefunnene stammer fra "Full City"-havariet. Det er viktig å understreke at dette dreier seg om små oljepåslag, oljeklumper, som er registert og sendt inn for analyse. Det er altså ikke "svart" kystlinje, slik mange synes å tro, sier Bergstrøm.

Det var kommunene Larvik, Bamble og Kragerø, og delvis Risør, som ble hardest rammet av oljesølet. Lenger sør er det svært få funn. I Aust-Agder nærmer oppryddingen seg allerede slutten, mens det i Vest-Agder ikke har vært nødvendig å iverksette tiltak.

– Avkrefter spekulasjoner

Bergstrøm mener analysene avkrefter spekulasjoner om at noen kunne benytte anledningen til å dumpe egen olje.

– Vi har da også hele tiden sagt at dette ikke ville være noe lurt tidspunkt å prøve seg på slikt. Etter et oljeutslipp er kystlinjen svært overvåket, så sjansen for å bli tatt er større enn noensinne, sier Bergstrøm.

Smøreolje utenfor Vestfold

Bergstrøm legger for ordens skyld til at oljen som ble funnet av en tråler utenfor Vestfold-kysten på dypt farvann ikke stammer fra "Full City".

– Det har vist seg å være gammel smøreolje, og stammer ikke fra noen utslipp i nyere tid, sier han.

Oljelenser fjernet

Forøvrig er alle oljelenser som har hindret trafikk med båt i ledene nå fjernet, fordi det ikke lenger er frittflytende olje av betydning. Lenser brukes bare lokalt der det pågår strandrenseaksjoner, for å å samle opp olje som spyles bort fra svaberg og strender.