Vil sikre sjømateksporten til Storbritannia

Fiskeriminister Harald T. Nesvik. Foto: Øyvinn Myge / Nærings- og fiskeridepartementet

Statsministerskiftet i Storbritannia, fører ikke til endring for norske myndigheters tilnærming til brexit.

Boris Johnson ble i går valgt til ny partileder i Det konservative partiet og tiltrer i dag som ny statsminister i Storbritannia. Statsministerskiftet endrer ikke Norges arbeid med brexit.

– Ny statsminister i Storbritannia endrer ikke vår tilnærming til brexit, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Inngikk avtale i vår

Britene stemte for å melde seg ut av EU i 2016. Norske myndigheter har siden arbeidet for å ta vare på norske interesser, og for at næringslivet skal få så gode som mulige vilkår i forbindelse med utmeldelsen.

– I april i år fikk vi på plass en avtale om handel med varer i tilfelle "hard brexit", det vil si at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen Norge inngikk i vår sikrer at vilkårene for sjømathandelen til Storbritannia fortsetter som i dag, inntil en permanent avtale er på plass. Vi er godt forberedt, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Viktig marked

Storbritannia er et av de aller viktigste markedene for norsk sjømat. I fjor eksporterte vi sjømat for over 6 milliarder kroner til landet. Blant annet eksporterer vi mye torsk og hyse, som er viktig for fish and chips-industrien.

– Vi kan ikke påvirke avtalen mellom Storbritannia og EU, men det er klart at alle land har interesse av at det ikke skal oppstå kaos som følge av en hard brexit. Vi følger situasjonen nøye og fortsetter å arbeide for et godt og forutsigbart overgangsregime for norsk sjømat, sier Nesvik.