Silde- og makrellfisket uke 36

Rapportene fra fisket forrige uke, forteller at både silde- og makrellfisket nå er godt i gang, opplyser Norges Sildesalgslag.

NVG-sild

– 1. september meldte ”Norderveg” som første norske fartøy inn 800 tonn nvg-sild fra området 3911, 150-200 mil NV av Torsvåg, og dermed var høstsesongen i gang. Det var få fartøy i fiske i dette området og det var innmeldt kun 9 fangster med 4.200 t, da mesteparten av den aktive flåten deltok på makrellfisket, opplyser salgsleder Magne Fagerland i Norges Sildelsalgslag på Sildelagets nettside.

Som uke før var det også forrige uke en del fangsting på kysten fra Lofoten til Møre, hvor mesteparten av ca. 3000 tonn var levert til mel og olje. Totalt ble det sist uke omsatt ca 7.200 tonn nvg-sild.

Størrelsen på sild fra feltet nord av Torsvåg ligger mellom 250 og 300 g og ble betalt fra kr 2,01 til kr 2,79 pr/kg, mens sild fra kystområdet ble betalt fra kr 1,78 til kr 2,36, uttaler Fagerland.

Ved sesongstarten 1. september sto det 390.000 tonn igjen på ringnotkvoten, nesten 90.000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Restkvoten på kystnot var 96.000 tonn, 30.000 tonn mindre enn i fjor, mens restkvoten på trål var 55.000 tonn, noe som er 16.000 tonn mer enn i fjor.

Det sto dermed igjen 541.000 tonn å fiske, 74.000 tonn mer enn i fjor, opplyser Fagerland.

Makrell

31. august meldte ”Fiskebas” inn 215 tonn makrell fra Osebergfeltet, og dermed var også høstens makrellsesong i gang, ca 2 uker tidligere enn i fjor. Totalt ble det innmeldt ca 14.000 tonn fra dette feltet forrige uke.

Snittstørrelsen fra dette feltet varierte fra 400 g til 500 g og ble betalt med fra kr 8,20 til kr 11,62 pr.kg. 2 fangster med 505 tonn omsatt til Shetland. I tillegg var det innmeldt 8 - 10 fangster med 400 tonn makrell fra kystområdene.

Årets makrellkvote er på 191.000 tonn, noe som er 70.000 tonn mer enn i fjor. Ringnotkvoten er på 133.000 tonn (+ 54.000 tonn) hvorav det gjenstår 123.000 tonn. Kystkvoten er på 47.000 tonn (+ 14.000 tonn) hvorav det gjenstår 39.000 tonn, mens trålkvoten er på 6.000 tonn (+ 2.000 tonn), hvorav lite er fisket, opplyser Fagerland.

Nordsjøsild

Foruten en ringnotfangst på 330 tonn, omsatt til Peterhead, var det innmeldt et fåtall låsfangster. Av en totalkvote på 53.000 tonn har ringnot 39.000 tonn, her gjenstår 12.500 tonn. Av kystkvoten på 9.500 tonn gjenstår 4.000 tonn, og av trålkvoten på 3.600 tonn gjenstår 3.400 tonn.

Kystbrisling

Det er den siste uken innmeldt 12 fangster med tilsammen 111 tonn kystbrisling fra Hardangerfjorden, og det er da innmeldt totalt vel 1.000 tonn i sommer, mot ca 2.000 tonn i fjor.

Kolmule og øyepål

Sist uke var det innmeldt 7 fangster med 1.850 tonn øyepål, hvorav 200 tonn med kolmule. Alt omsatt på leveringsavtaler, opplyser salgsleder Fagerland i Norges Sildesalgslag.