Skapte verdier for over 100 milliarder kroner

Fiskeoppdrett. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

De siste ti årene har norsk sjømatnæring doblet verdiskapingen. 2018 viste seg å bli et historisk år der verdiskapingen passerte 100 milliarder kroner.

Det går fram av den årlige ringvirkningsanalysen, som Sintef Ocean lager for lager på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Målet er å finne ut hva sjømatnæringen faktisk betyr for landet vårt, og rapporten slår fast at næringen blir stadig viktigere.

Vegar Johansen som er administrerende direktør i Sintef Ocean, sier til NRK at sjømatnæringen blir stadig viktigere for landet.

– Næringen skaper arbeidsplasser, og er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst sier Johansen.

Store ringvirkninger

I rapporten kommer det fram at ringvirkningene av sjømatnæringen er store.

Av de 100 milliarder kronene, ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene innen næringsliv som er knyttet til hovednæringene.

Sentrale punkt i rapporten

Verdiskaping: Sjømatnæringen og ringvirkningene av næringen passerte for første gang 100 milliarder kroner i 2018.

Omsetning: Produksjonsverdien har økt de siste årene, og fortsetter å øke. Til sammen var all omsetning innen fiskeri og havbruk på nesten 196 milliarder kroner i 2018.

Sysselsetting: Stor aktivitet i næringen gjør at sysselsettingen stiger, og direkte i næringen var det 29.000 årsverk i 2018. Ringvirkningene var 37.000 årsverk.

pdfRapport: Nasjonal betydning av sjømatnæringen - SINTEF1.39 MB1.39 MB