Hywind Tampen får 2,3 milliarder i Enova-støtte

En illustrasjon som viser hvordan de flytene havvindmøllene til Hywind Tampen kan se ut, med Gullfaks-plattformen til venstre. Foto: Equinor

Enova har vedtatt å støtte Equinor, med partnere, med 2,3 milliarder kroner til det som kan bli verdens største flytende havvindpark.

– Utvikling av flytende havvind er en viktig milepæl for Norge og verden. Dette er en industri der norsk næringsliv, kompetanse og teknologimiljø har mulighet til å lede an internasjonalt. Det vil kunne bidra til flere lønnsomme jobber, ny industri og økt verdiskapning over hele landet, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene, slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Når staten gjennom Enova nå støtter Hywind Tampen, er det for å bidra til å demonstrere en teknologi som kan redusere klimagassutslippene, og som har et globalt potensial for spredning. Støttetilsagnet er det største fra Enova noensinne, heter det videre i meldingen.

– Får vi ned kostnadene for flytende havvind kan teknologien tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene. Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

11 flytende vindturbiner

Havvindparken som Equinor og de andre rettighetshaverne på feltene Gullfaks og Snorre ønsker å etablere, vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av dagens kraftbehov på plattformene. Prosjektet vil dermed også bidra til å redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift. Utslippskuttene er likevel ikke er den primære årsaken til at Enova støtter dette prosjektet.

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid framover. Det er nettopp slike initiativ Enova må støtte for å fylle rollen vår som en drivkraft for omstillingen, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Les også: – Hywind overkjører fiskeriinteressene 07.06.2019

Kan benyttes i dype farvann

Flytende havvind har et fortrinn sammenlignet med bunnfast, ved at teknologien kan benyttes i dype farvann. Likevel finnes det i dag bare én flytende havvindpark i verden, nemlig Hywind Scotland, som er bygget ut og drives av Equinor og som består av fem vindturbiner på 6 MW hver. Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det fremdeles et godt stykke igjen dit for at flytende havvind er lønnsomt.

Hensynet til natur og fiskeri skal utredes og vurderes

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2 329 800 000 kroner til prosjektet, gjenstår det noen portpasseringer før prosjektet blir realisert. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning, og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet. En omlegging av kraftforsyningen på Snorre og Gullfaks krever at rettighetshaverne tar investeringsbeslutning og at myndighetene deretter godkjenner en endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven. Som en del av denne prosessen, skal blant annet hensynet til natur og havbruk utredes og vurderes, herunder forholdet til fiskeriaktivitet. Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.