Smakebiter fra fem år med risikovurderinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i forbindelse med femårsmarkeringen, utarbeidet en rapport med smakebiter fra de første fem årene med risikovurderinger.

Relatert artikkel: Fem år med risikovurderinger 28.08.2009

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) runder fem år, noe som markeres med et seminar onsdag 9. september, der det vil bli tatt et tilbakeblikk på fem år med risikovurderinger.

I forbindelse med femårsmarkering, er det utarbeidet en rapport med presentasjon av VKM og hva de har gjort i løpet av viteskapskomiteens fem første år. Rapporten kan lastes ned ved å følge lenken nederst i denne artikkelen.

– Stort behov for gode og helhetlige risikovurderinger

– Flere og stadig mer komplekse utfordringer øker behovet for gode vitenskapelige risikovurderinger. Dessuten er det et stort behov for helhetlige vurderinger som både ser på risiko og nytte, sier Åshild Krogdahl, leder av Hovedkomiteen i VKM, i en pressemelding.

Hun viser til at fisk er sunt, men at en del fisk også inneholder giftstoffer som PCB og dioksiner. - Så hvor mye fisk bør vi spise? Hva veier tyngst i vurderingene? Dette er spørsmål VKM tar stilling til i våre risikovurderinger.

Mat med nye egenskaper

Innen matvareområdet ønsker stadig flere produsenter å lansere mat med spesielle egenskaper, gjerne også merket med påstander om spesielle helsemessige effekter, som for eksempel Omega 3 i brød eller D-vitaminer i melk.

– Det er viktig å følge denne utviklingen med sikte på endringer i kostholdet, som igjen kan føre til uforutsette helseeffekter i hele eller deler av befolkningen, presiserer Krogdahl.

Nanomaterialer

Den teknologiske utviklingen innen VKMs område går også raskt. Et eksempel er bruk av nanoteknologi og nanomaterialer i produksjon av mat og kosmetikk.

– Nanomaterialer som kan bringe med seg mange unike og ettertraktede egenskaper i produktene, men den økende bruken av nanoteknologi reiser samtidig nye spørsmål og utfordringer knyttet til å vurdere hva som er helse- og miljømessig trygg bruk, sier Krogdahl.

– Behov for et sterkt VKM

Både økt handel med dyr og planter på tvers av landegrensene og klimaendringene representerer tilsvarende store utfordringer, for eksempel med fare for innføring av nye dyre- og plantesykdommer.

– Det er nødvendig å være på vakt mot alle disse utfordringene, og foreta jevnlige risikovurderinger slik at forbrukeren også i fremtiden kan føle seg trygg på maten, og at risikoen for mennesker, dyr, planter og miljø ligger innen akseptable grenser. Derfor håper jeg at det fortsatt vil være enighet, både politisk og i fagmiljøene, om at vi trenger et uavhengig og sterkt VKM som samler de beste forskerne vi har til tverrfaglig dyst for helhetlig vurdering av risiki innenfor hele VKMs ansvarsområde, sier Krogdahl.

Om Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

VKM ble opprettet i 2004 som et uavhengig organ under Helse- og omsorgsdepartementet. VKM gjør helse- og miljørisikovurderinger på oppdrag for Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN), som bruker risikovurderingene som en del av grunnlaget når det skal iverksettes tiltak eller utarbeides nye forskrifter og instrukser om forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, miljø og kosmetikk.

Over 80 vitenskapelige eksperter sitter i VKMs ni faggrupper og hovedkomité. Siden opprettelsen i 2004 har VKM publisert mer enn 300 risikovurderinger.