Har undertegnet fiskeriavtale med Storbritannia

Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen

Avtalen om å videreføre adgangen til å fiske i hverandres soner i tilfelle hard brexit, ble signert i dag. Avtalen gjelder ut 2019.

Norge og Storbritannia ble i vår enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen er nå signert.

– Avtalen innebærer at dersom Storbritannia går ut av EU 31. oktober, uten en overgangsavtale, vil norske fartøy likevel få adgang til britisk sone ut året. Storbritannia vil respektere de kvotene som er avtalt mellom Norge og EU for 2019.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Avtalen legger også grunnlag for den informasjonsutveksling mellom Norge og Storbritannia, som er nødvendig for å sikre kontroll med fisket.