Ny Rimfrost-seier mot Aker

Krillselskapet Rimfrost AS har vunnet nok en seier mot Kjell Inge Røkkes selskap Aker Biomarine. Seieren i en amerikansk appelldomstol torsdag bekrefter tidligere kjennelser i Patent Trial and Appeal Board (PTAB) om at to Aker-patenter ikke er patenterbare.

Det skriver Rimfrost AS i en pressemelding.

Stig Remøy. Foto: Rimfrost ASStig Remøy. Foto: Rimfrost ASDette er den åttende rettssaken på rad mot Rimfrost, som Aker enten har tapt eller trukket. I tillegg meldte Aker søndag at de trekker en ventende rettssak i delstaten Delaware på bakgrunn av kjennelsen i appelldomstolen.

– Vi er selvsagt tilfredse med at vårt syn og våre vurderinger vinner frem hver gang. Samtidig er vi forundret over hvordan Aker Biomarine velger å kjøre sak etter sak på tynt grunnlag. Det kan virke som om dette er en taktikk det store Aker-systemet velger for å prøve å trette ut konkurrenter, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost.

Tilkjent symbolske saksomkostninger

Remøy er spesielt tilfreds med at de tre dommerne i appellsaken tydelig mente at vilkåret for oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt og at de omstridte Aker-patentene derfor ikke er patenterbare. Retten har også tilkjent Rimfrost symbolske saksomkostninger.

– Våre amerikanske advokater, sier dette siste sender et viktig signal om styrken i vår sak, hevder Remøy.

Ifølge tilbakemeldingene fra Rimfrosts amerikanske advokater, kan Aker i teorien fremme krav om ny høring for samme rett eller be amerikansk høyesterett om å ta opp saken.

– Avgjørende i andre saker

– Basert på rettens entydige avgjørelse, har vi forstått at det er lite sannsynlig at noen av de aktuelle rettsinstansene vil slippe en slik begjæring gjennom til realitetsbehandling, sier Remøy.

I tillegg til rettssaken som Aker Biomarine i går meldte at de nå trekker, vil avgjørelsen også ha konsekvenser for gjenstående saker i PTAB, mener Remøy.

– Åtte på rad

De siste årene har Rimfrost vært nødt å møte Aker Biomarine i retten flere ganger. Alle sakene har endt i Rimfrosts favør, heter det videre i meldingen fra Rimfrost AS.

I januar i år avsa Søre Sunnmøre Tingrett en klar dom mot Aker Biomarine i en rettssak om eierskapet til krillpatenter. Før saken i Søre Sunnmøre Tingrett, tapte Aker Biomarine i tre rettsinstanser i spørsmålet om hvor rettssaken skulle behandles. I tillegg har selskapet tidligere tapt i saken som nå er avgjort av appelldomstolen, og i en annen sak for PTAB. Aker har også trukket et søksmål mot Rimfrost i US International Trade Commission (ITC).

Aker har anket dommen fra Søre Sunnmøre Tingrett, og saken kommer til behandling i Frostating lagmannsrett i høst.

– Vi har mer lyst til å konkurrere i krillmarkedet enn i rettssalen, men vi ser frem til saken i Frostating lagmannsrett fordi den vil sette ytterligere søkelys på Akers opptreden og metoder, avslutter Remøy.