Island opphever utestengelse av norske fartøy

Foto: Paul-Gustav Remøy / Fiskebåt

Det islandske Industri- og innovasjonsdepartementet har opphevet vedtakene om å suspendere fem norske ringnotfartøy fra fiske i Islands økonomiske sone etter klage fra organisasjonen Fiskebåt.

Det islandske fiskeridirektoratet (Fiskistofa) besluttet tidligere i år å suspendere lisensen til fem norske ringnotfartøy. Grunnlaget for vedtakene var kontroller som hadde avdekket avvik mellom innrapportert og utlosset kvantum av lodde fisket og levert på Island.

Det har vært knyttet usikkerhet til om vedtakene ville få konsekvenser for fartøyenes fremtidige adgang å fiske i Islands økonomiske sone. Den islandske fiskerilovgivningen, forbyr i utgangspunktet utstedelse av lisenser til utenlandske fartøy som har overtrådt fiskeriregelverket. Loddefisket ved Island er en viktig komponent i ringnotfartøyenes driftsgrunnlag og vedtakene har derfor stor betydning for rederiene, skriver Fiskebåt i en pressemelding.

Avsluttet saken

– Fiskebåt påklaget vedtakene på vegne av rederiene. Det islandske Industri- og innovasjonsdepartementet besluttet i går å oppheve samtlige av Fiskistofas vedtak. Saken er med dette endelig avsluttet, skriver Fiskebåt.

– Fiskebåt har brukt mye ressurser på å følge opp saken. Avgjørelsen er viktig, ikke bare for de fem rederiene, men for alle norske fartøy som fisker i islandsk farvann, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Maråk sier han nå er tilfreds med at saken nå er avsluttet.

– Skipperne gjør sitt ytterste for å estimere fangstmengden mest mulig korrekt. Feil kan likevel skje og da er det viktig at eventuelle reaksjoner står i et rimelig samsvar med overtredelsens alvor. Vi er svært tilfreds med at klagen har ført frem og at vi nå kan legge saken bak oss, sier Maråk.