Overrakte utbyggingsplaner for Norges første flytende vindpark

En illustrasjon som viser hvordan de flytene havvindmøllene til Hywind Tampen kan se ut, med Gullfaks-plattformen til venstre. Foto: Equinor

Statsminister Erna Solberg mottok i dag utbyggingsplanene for Hywind Tampen – Norges første flytende vindpark.

Konserndirektøren for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, overrakte i dag utbyggingsplanene for Hywind Tampen-prosjektet til statsminister Erna Solberg under en seanse i Equinors lokaler på Fornebu.

– I dag skrives nok et kapittel i historien om Norge som energinasjon og som havnasjon. Hywind Tampen blir den første havvindparken i Norge, og kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp. Dette er nybrottsarbeid og et levende eksempel på hvordan kompetansen i olje- og gassnæringen også kan utnyttes i nye industridisipliner, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Omlegging av kraftforsyning på plattformene

Olje- og energidepartementet starter nå behandlingen av utbyggingsplanene. Hywind Tampen er en flytende havvindpark bestående av 11 flytende vindturbiner på 8 MW hver. Prosjektet er en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksfeltene, der om lag en tredel av gasskraften på plattformene vil erstattes med fornybar vindkraft. Dette vil redusere CO2-utslippene fra feltene med om lag 200 000 tonn årlig.

I tillegg er det et skritt videre i utviklingen av teknologien for flytende havvind. Kostnadene ved bunnfast havvind har i løpet av de siste årene blitt kraftig redusert, mens det fremdeles er et stykke igjen før flytende havvind er lønnsomt. Demonstrasjonsprosjektet har vært avhengig av støtte fra Enova og NOx-fondet, som har gitt tilsagn på henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner.

– Hywind Tampen viser at norsk sokkel fortsetter å være et teknologilaboratorium. Siden oppstarten av olje- og gassvirksomheten i Norge har vi hatt selskaper som presser teknologiske grenser for hva som er mulig å få til. Det ser vi nok ett eksempel på i dag, og jeg er sikker på at vi vil se flere eksempler i årene fremover, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Rikard Gaarder Knutsen.

Settes sammen i Gulen Industrihamn

Vindturbinene skal plasseres på flytende betongunderstell, som igjen vil forankres til havbunnen med ankerkjettinger. Havdypet i parkområdet er mellom 240 og 290 meter. Vindturbinene og betongunderstellene skal settes sammen ved kai i Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane, før de slepes ut til havs for installasjon sommeren 2022. Første leveranse av strøm til plattformene er planlagt i tredje kvartal 2022.

Les også: Hywind Tampen får 2,3 milliarder i Enova-støtte 22.08.2019

Bakgrunn:

Selskapene som deltar i prosjektet er rettighetshaverne på Snorre- og Gullfaksfeltene: Equinor Energy AS, Petoro AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, OMV (Norge) AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, DEA Norge AS og Vår Energi AS.