14 millioner til å stoppe ulovlig fiske

Norge bevilger 14 millioner til Blue Justice-initiativet, og går i front for å bekjempe fiskerikriminalitet.

Under Our Ocean-konferansen som arrangeres i Oslo denne uken, vil Norge fremme en ambisjon om «Blue Justice» – en rettferdig og bærekraftig blå økonomi fri for kriminalitet. Ulovlig fiske henger ofte sammen med bedrageri, dokumentfalsk, skattesvik, organisert kriminalitet og menneskehandel. Dette er en global trend som påvirker både kystsamfunn og næringsliv.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– En forutsetning for en rettferdig konkurranse i fiskeindustrien, nasjonalt og internasjonalt, er et marked som ikke tyr til ulovlige løsninger for egen fortjeneste og på bekostning av andre, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Norge leder an arbeidet, og bevilger derfor 14 millioner kroner til Blue Justice-initiativet, som skal ledes av et sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet.

Grensekryssende kriminalitet

Under en konferanse i København i fjor, utarbeidet ni ministre erklæringen om grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Hensikten er å sette denne typen kriminalitet høyt på den internasjonale agendaen.

– Kriminalitet i fiskerisektoren må bekjempes på samme måte som annen kriminalitet. Til sammen 19 land har så langt sluttet seg til erklæringen, og vi ønsker flere land velkommen til å støtte arbeidet. Sammen kan vi komme den blå skyggeøkonomien til livs, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Initiativet er en del av regjeringens havstrategi. Til neste år arrangerer Norge, i samarbeid med FN, den første Blue Justice-konferansen.

Les også: La frem regjeringens oppdaterte havstrategi 04.06.2019