Eksporterte sjømat for nesten 11 milliarder i oktober

Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke. Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober.

Volumet økte med 8 prosent, mens eksportverdien økte med 854 millioner kroner, tilsvarende 9 prosent, fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent, utgjørende 6,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktobermåned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

– I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner. Målt mot amerikanske dollar så har kronen i år i snitt vært ca. 8 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, fortsetter Gangsø.

– Målt mot euro og britiske pund har den norske kronen vært ca. 2,5 prosent svakere, avslutter Gangsø.

Stor volumvekst for lakseeksporten

Norge eksporterte 117 000 tonn laks, for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks, for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel fersk laks, var i oktober måned 51,89 kroner per kilo, mot 58,35 kroner i oktober i fjor.

Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

– Gode produksjonsforhold har gitt høyere produksjon enn forventet. Vi vet at Polen er et stort videreforedlingsmarked, og mye av fisken som går dit, går videre til konsum i andre markeder. Det er spesielt dollarmarkeder, som Asia, som har tatt størstedelen av eksportveksten. Noe av dette kan forklares av etterspørselen. Våre analyser viser at etterspørselsveksten etter laks globalt har vært størst i Kina. Samtidig har den norske krona svekket seg mer mot dollar enn mot euro, noe som forsterker denne effekten, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

Med fokus på muligheter for økt handel

– Oktobertallene bekrefter styrken i norsk-kinesisk sjømathandel. Så langt i år ser vi en vekst i sjømateksporten til Kina på 41 prosent i verdi og 15 prosent målt i volum. Norsk laks vinner markedsandeler og tar en stadig større del av det kinesiske markedet. Samtidig er det spennende å se at satsingen på pelagiske arter vekker økt interesse for den norske makrellen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Les også: Vil øke sjømateksporten til Kina 31.10.2019

Stor økning i eksporten av norsk ørret

Norge eksporterte 6 700 tonn ørret, til en verdi av 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 47 000 tonn ørret, til en verdi av 3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 600 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.

– Ørreten har de samme, gode vekstforholdene som laksen, som har resultert i litt mer fisk enn forventet tidligere i år. Vi ser en utjevning i produktsammensetningen, og bølgen med mye filetprodukter har blitt dreid over til eksport av mer hel fisk, sier Isaksen.

God volumøkning og sterk verdivekst på fersk torsk

Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 44 prosent eller 33 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 46 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 21 prosent og en verdireduksjon på 5 prosent eller 115 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sverige var det største markedet for fersk torsk i oktober.

– Økte eksportvolumer i oktober henger sammen med økte fangster av fersk torsk i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har eksportprisene økt, noe de ofte gjør på sommeren og høsten, når det er mindre fersk torsk i markedet. En svak norsk krone forklarer også her deler av prisveksten. Samtidig har det vært en prisvekst målt i euro sammenlignet med oktober i fjor, som tyder på god etterspørsel i markedene, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 4 400 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 192 millioner kroner i oktober. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 16 prosent eller 37 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 58 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 15 prosent eller 314 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Storbritannia og Kina var de største markedene for fryst torsk i oktober.

Portugal største torskemarked i oktober

Norge eksporterte 12 100 tonn hel klippfisk, til en verdi av 698 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 18 prosent, og en verdiøkning på 202 millioner kroner eller 41 prosent fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 77 000 tonn klippfisk for 3,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning 2 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 439 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober.

– Etter en litt svakere start på året, målt i volum, har eksporten av klippfisk av torsk tatt seg opp de siste månedene og er nå på nivå med fjoråret. Spesielt i oktober har eksporten vært betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Økningen har vært på nesten 24 prosent, opp til 5 200 tonn. Prisen har i tillegg hatt en jevn økning gjennom hele året. Mye kan forklares av en svak krone mot både euro og amerikanske dollar, men også av etterspørsel i markeder som Portugal, sier Pettersen.

– Det aller meste av klippfisk av torsk går til Portugal, og så langt i år har Portugal tatt en enda større andel enn på samme tid i fjor. Det har vært en betydelig reduksjon i eksporten av saltfisk fra Norge, som blant annet inngår i lokal klippfiskproduksjon. Det betyr at importørene må handle inn mer ferdigvare til julesalget, sier Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Portugal.

Norge eksporterte 1 800 tonn saltfisk for 92 millioner kroner i oktober. Det er en volumreduksjon på 13 prosent og en verdireduksjon på 7 prosent eller 7 millioner kroner fra oktober i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 21 000 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumreduksjon på 21 prosent, og en verdireduksjon på 12 prosent eller 160 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sildeeksporten opp med 91 prosent

Norge eksporterte 38 800 tonn sild for 357 millioner kroner i oktober. Det er en volumvekst på 116 prosent og en verdiøkning på 91 prosent eller 170 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 216 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 10 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 93 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Nigeria og Egypt var de største markedene for sild i oktober.

– Økning i eksportvolumene er en konsekvens av doblet fangstmengde, målt mot oktober i fjor. Økningen i eksporten er hovedsakelig for fryst hel sild, og prisen har falt sammenlignet med oktober i fjor. Det er prissensitive markeder i Afrika, blant annet Nigeria og Egypt, som har fått økt tilførsel av fryst hel sild, sier Pettersen.

Prisøkning på makrell

Norge eksporterte 66 000 tonn makrell for 1,3 milliard kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdivekst på 2 prosent eller 29 millioner kroner fra oktober i fjor. Det har vært en solid prisøkning på Makrell i år, også delvis hjulpet av en svakere krone.

Hittil i år har Norge eksportert 173 000 tonn makrell for 3,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, og en verdiøkning på 26 prosent eller 634 millioner kroner fra samme periode i fjor.

I oktober har Japan vært det største markedet for makrell.

– Dette er den viktigste tiden på året for norsk makrelleksport. Her i Japan har vi over lang tid jobbet knallhardt for å kommunisere det norske opphavet. Den norske makrellen er fortsatt godt foretrukket av den japanske sluttbrukeren, som er oppmerksom på de gode egenskapene til norsk makrell, sier Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea.

Redusert eksport av kongekrabbe og reker i oktober

Det ble eksportert 161 tonn kongekrabbe for 50 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon i volum 10 prosent, mens verdien falt med 2 millioner kroner eller 4 prosent.

Hittil i år er det eksportert 1 800 tonn kongekrabbe til en verdi av 557 millioner kroner. Det er en volumvekst på 4 prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 66 millioner kroner.

I oktober var USA den største mottakeren av kongekrabbe.

Norge eksporterte 1 900 tonn reker for 112 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon på 12 prosent, mens verdien falt med 4 millioner kroner eller 4 prosent.

Hittil i år er det eksportert 14 000 tonn reker til en verdi av 933 millioner kroner. Det er en økning i volum på 57 prosent, mens verdien økte med 36 prosent eller 249 millioner kroner.

Storbritannia og Sverige var de viktigste markedene for reker i oktober.

– Volumveksten til UK, som vi har sett så langt av året, har fortsatt også i oktober. En av årsakene kan være frykt for de mulige konsekvensene av brexit, sier Frank Isaksen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.