Rekrutteringsfond har gitt 18 mill. i lånetilsagn

Finnmark fylkeskommune har så langt i 2009 gitt tilsagn på over 18,1 millioner kroner i lån til kystflåten i Finnmark, fra fylkeskommunens rekrutteringsfond for fiskere.

Lånetilsagnene er fordelt på 24 fartøyinvesteringer. Fondet ble opprettet av fylkestinget i oktober 2008 med en fondskapital på 38,4 millioner kroner.

Fylkesvaraordfører Ann-Solveig Sørensen (A) er styreleder for fondet og med seg i styret har hun Laila Davidsen (FrP), Johnny Ingebrigtsen (SV), Robert Gærnæ (H), Hans P. Rasmussen (Norges Fiskarlag), John Roger Eriksen (Norges Kystfiskarlag) og Svein Vegard Lyder (Innovasjon Norge).

Styret har, siden det ble operativt i januar 2009, behandlet 34 saker på seks styremøter.

– Midlene i fondet skal brukes overfor fiskere som satser på nyrekruttering og vil investere i fiskefartøy- og kvoter. Prosjektene skal være lønnsomme, og de skal bidra til en langsiktig positiv utvikling i Finnmark, sier styreleder Ann-Solveig Sørensen i en nyhetsmelding på fylkeskommunens nettside.

– God effekt

Styrelederen har tro på at bevilgningene fra fondet vil gi positive effekter for kystkommunene i Finnmark.

– Kystflåten gir arbeid til mange fiskere, samtidig som den sysselsetter mange på land. Fangsten er av god kvalitet, den leveres i Finnmark, og ringvirkningene skjer i Finnmark. Dette er med andre ord en viktig flåtegruppe, sier fylkevaraordfører Ann-Solveig Sørensen. Hun viser i den sammenheng til erfaringer som er gjort i Kjøllefjord.

– Der sysselsetter et kystrederi med tre hurtiggående speedsjarker i perioder nærmere 20 ansatte på sjø og land. Millionene som Finnmark fylkeskommune gir i lån til kystflåten, skaper dermed store og positive ringvirkninger, sier Ann-Solveig Sørensen.

Lånene fra rekrutteringsfondet er normalt innenfor en ramme på 200.000-1,5 millioner kroner, men ikke høyere enn 25 prosent av investeringen i et enkeltengasjement. Gulroten for fiskerne er inntil fem års avdragfrihet og en rente som ligger en prosent over Norges Banks styringsrente.

Oversikt over tilsagn fra Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere:

Fisker/Rederi

Kommue

År

Virkemiddel

Beløp

Arthur AS

Berlevåg

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Morten Kaarby

Lebesby

2009

Lån rekr.fond

234 000

KHH AS

Båtsfjord

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Aksel H. Aleksandersen

Berlevåg

2009

Lån rekr.fond

200 000

M/K Bjørnsson AS

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Are Nergård

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

415 000

Bergsfjord Fangst og Fiske

Loppa

2009

Lån rekr.fond

100 000

Øystein Enoksen

Vardø

2009

Lån rekr.fond

1 400 000

Jonny Pettersen

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Stein Inge Kristiansen

Gamvik

2009

Lån rekr.fond

928 000

Frank Einar Nordstrand

Gamvik

2009

Lån rekr.fond

225 000

Håvard Bertheussen

Gamvik

2009

Lån rekr.fond

875 000

Mikkel Raymond Mikkola

Alta

2009

Lån rekr.fond

137 500

Sverre Pedersen

Tana

2009

Lån rekr.fond

250 000

Edgar Olsen

Nesseby

2009

Lån rekr.fond

80 000

Onifisk AS

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

662 000

Asbjørn Henriksen

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

344 000

Partrederiet Eidvågtind ANS

Hammerfest

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Mikal Solhaug

Båtsfjord

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Tom Kandola

Vadsø

2009

Lån rekr.fond

325 000

Jens Stensen

Vardø

2009

Lån rekr.fond

857 000

Roy Oddvin Kristiansen

Måsøy

2009

Lån rekr.fond

235 000

K2 Fisk AS

Alta

2009

Lån rekr.fond

1 500 000

Joachim Henriksen

Tana

2009

Lån rekr.fond

379 000

Sum

18 146 500