Krillfisket i Sørishavet får toppkarakter i bærekraft

Bærekraftsdirektør i Aker BioMarine, Runa Haug Khoury. Foto: Aker BioMarine

Krillfisket i Sørishavet er for femte år på rad det eneste reduksjonsfiskeriet i verden, som får toppkarakteren «A» av Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

SFP er en uavhengig organisasjon som årlig kartlegger de miljømessige og sosiale innvirkninger fra oppdrett og villfiskerier globalt. At det antarktiske krillfisket igjen får høyeste karakter fra SFP, underbygger at krillfisket gjennomføres og forvaltes på tilfredsstillende vis.

Totalt er 26 reduksjonsfiskerier analysert, men bare krillfiskeriet får toppkarakter. SFP avdekker et tydelig forbedringsbehov hva gjelder drift og forvaltning i de fleste av disse fiskeriene.

– Vi trenger å høste mer av havet, men på et langt mer forsvarlig vis, sier Runa Haug Khoury, bærekraftsdirektør i Aker BioMarine, i en pressemelding.

I dag er Aker BioMarine den eneste norske aktøren som fisker krill i Sørishavet. Med dette mener selskapet at det følger et stort ansvar.

– Å skape langsiktige verdier innen fiskeri og marine næringer krever en forretningsmodell som ikke bare utnytter mulighetene, men også tar det nødvendige ansvaret i høstingen av naturressurser», sier Haug Khoury.

Økt bestand av krill

Samtidig som SFP-rapporten ble publisert, kunngjorde reguleringsmyndigheten for Antarktisk fiskeri, CCAMLR, ny forskning som viste at krillbestanden har økt siden år 2000. Dette bekrefter at biomassen forvaltes på en sunn og bærekraftig måte, mener Khoury. Fangstgrensen til CCAMLR er i dag 620 000 tonn krill årlig, noe som tilsvarer i underkant av 1 prosent av den totale krillbestanden.

– Verdens befolkning er i rask vekst, og vi trenger å tenke nytt om hvordan vi høster fra havet. 70 prosent av jordkloden er dekket av hav, men bare 2 prosent av dagens matproduksjon kommer fra havet. Samtidig er et økende ressursavtrykk fra matproduksjon på land. Selskaper som oss er med på å flytte mulighetsrommet over til mer bærekraftige marine løsninger, avslutter Haug Khoury.