Høgskolen i Bodø vil bli universitet

Høgskolen i Bodø har nå sendt søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, om å bli Norges åttende universitet.

Styret ved Høgskolen i Bodø (HBO) behandlet søknaden på styremøtet 18. august, og søknaden er nå sendt til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), meldes det på høgskolens nettside.

– Å sende søknaden er en stor lettelse. Vi leverer en gjennomarbeidet søknad etter retningslinjene som NOKUT har anvist, og nå starter den siste fasen om å bli Universitetet i Nordland. Dette er en stor merkedag, ikke bare for våre studenter og ansatte, men for alle nordlendinger, sier rektor Pål A. Pedersen.

– En realistisk visjon

Den 27. mars i år godkjente NOKUT doktorgradsutdanningen i havbruk, som var den fjerde og siste i rekken for å sende universitetssøknaden. Arbeidet med Universitetet i Nordland har pågått i over ti år.

– Universitetet i Nordland er ikke bare et resultat av en realistisk visjon, men er i særlig grad et svar på hva nærings- og samfunnslivet i Nordland trenger av forskning og kompetent arbeidskraft i vår region i årene som kommer. Universitetet i Nordland vil gi oss en kunnskapsplattform vi bare kunne drømme om for ti år siden, sier rektor Pål A. Pedersen.

Ledelsen ved Høgskolen i Bodø regner med at prosessen med å godkjenne universitetssøknaden vil være sluttført i løpet av våren 2010, opplyses det på høgskolens nettside.