Rimfrost bygger nytt krillfartøy til over en milliard

Det nye krillfartøyet. Illustrasjon: Rimfrost AS

Krillprodusenten Rimfrost inngår kontrakt med verftsgruppen Westcon om bygging av nytt krillfartøy til over en milliard norske kroner.

Den maritime klyngen på Sunnmøre og andre norske virksomheter vil få oppdrag for nærmere en halv milliard kroner som følge av byggingen.

Stig Remøy. Foto: Rimfrost ASStig Remøy. Foto: Rimfrost AS– Dette er en gledens dag. Vi har arbeidet i lang tid sammen med norske fagmiljøer for å utvikle teknologi som vil sette en helt ny standard for krillfiske i Antarktis, både når det gjelder klimavennlighet, bærekraft og ressursutnyttelse, sier hovedeier Stig Remøy i en pressemelding.

I valg og utforming av teknologi og utstyr har Rimfrost AS samarbeidet tett med Westcon og det verdensledende maritime klyngemiljøet på Sunnmøre.

– Dette vil bli det største fiskefartøyet vi noensinne har bygd. Vi er veldig stolte over oppdraget med å bygge en båt som vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon.

– Nyskapende

Designet av det 120 meter lange fartøyet er utført av Kongsberg Maritime. Det er basert på grønn teknologi og tilfredsstiller blant annet DNV-GL klassenotasjon Clean Design og IMO Polar Code, der alle prosesser er planlagt for å oppnå minimale utslipp og stor grad av gjenbruk i energiutnyttelsen.

– En slik kontrakt vil bety svært mye for Kongsberg Maritime, og det er inspirerende å være samarbeidspartner med Rimfrost på et slikt nyskapende prosjekt, sier salgssjef for skipsdesign ved Kongsberg Maritime, Monrad Hide.

Skroget skal bygges ved Tersan i Tyrkia og er konstruert og forsterket med henblikk på operasjoner under krevende forhold i Antarktis.

– Vi har jobbet lenge med planene for å sikre at fartøyet kan gjennomføre de sikreste, smarteste og mest miljøvennlige fiskeoperasjoner som noen gang er gjort i Antarktis. Fartøyet er også tilpasset for forskningsoperasjoner, sier Remøy.

Produksjon av kosttilskudd til sjøs

– I tillegg til miljøtiltakene knyttet til driften av fartøyet, viser vurderinger fra Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) at utnyttelsesgraden av råstoffet vil være vesentlig høyere enn hos Rimfrosts konkurrenter, samtidig som energiforbruket i prosessene er mye lavere. Det betyr at Rimfrost trenger å ta opp mindre krill fra havet for å få samme mengde ferdige produkt. Samtidig har produktene høyere kvalitet, sier Remøy.

– Fartøyet blir det eneste i verden der helsekost og kosttilskudd faktisk produseres til sjøs, rett etter fangst. Kort og skånsom prosessering slår positivt ut for kvaliteten av produktene. Dette åpner opp for at vi kan utvikle flere nye produkter som kosttilskudd til mennesker, dyr og oppdrettsfisk, og i tillegg produkter til farmasøytisk bruk, sier Remøy.

– Revolusjonerer krillfisket

Etter planen vil fartøyet være klart til bruk i 2022. Rimfrost har opsjon på ytterligere ett fartøy. I sin tildeling av krillkonsesjoner, har Fiskeridirektoratet tidligere opplyst at man har lagt avgjørende vekt på hvordan hensynet til miljø, innovasjon, forskning og utvikling blir ivaretatt. På bakgrunn av disse faktorene konkluderte direktoratet ved samme anledning med at Rimfrost hadde den beste søknaden.

– Det har vært mange utfordringer og hinder på veien dit vi er i dag. Derfor er vi ekstra glade for at vi nå får på plass et fartøy vi mener vil revolusjonere krillfisket i Antarktis, sier Remøy.

Om det nye krillfartøyet

Det 120 meter lange fartøyet skal bygges av verftsgruppen Westcon, og er designet av Kongsberg Maritime. Til sammen vil byggingen gi oppdrag for rundt en halv milliard kroner til norske virksomheter.

Skroget skal bygges ved Tersan-verftet i Tyrkia, og blir konstruert for krevende operasjoner i antarktiske farvann.

Designet er basert på grønn teknologi og tilfredsstiller blant annet DNV-GL klassenotasjon Clean Design og IMO Polar Code

Blant fortrinnene er et optimalisert diesel-elektrisk anlegg, basert på lav-svovel diesel med eksosrensing som sørger for minimalt utslipp og optimal drift. Det er omfattende varmegjenvinning fra eksos, kjølevann og prosessvarme fra fabrikk. Det er høy grad av elektrifisering for å unngå fare for forurensning fra det hydrauliske systemet.

Fartøyet skal være klart til bruk i 2022.