Havbasert vindkraft på fiskerårsmøte

Illustrasjon: Equinor

Havbasert vindkraft blir tema, når Fiskebåt Sør har årsmøte i Bergen tirsdag 3. desember 2019.

– Det har vært stor motstand mot å etablere vindkraft på land, men det er også utfordringer med å flytte turbinene til havet. Dette ønsker vi å få belyst på årsmøtet, sier informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle, i en pressemelding.

Flere av de planlagt vindkraftverkene kommer nemlig i konflikt med fiskeriinteresser.

– Vi er ikke mot havbasert vindkraft, men ønsker å være med i dialogen før det legges til rette for nye vindkraftanlegg i havet. Flere steder kommer anleggene i konflikt med viktige gyte- og fiskeområder. Det bør vi prøve å unngå, sier Dahle.

Til årsmøtet kommer både forskere fra Havforskningsinstituttet, forvaltningen gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), representant fra Equinor og stortingspolitikere. Det blir også avholdt en paneldebatt om temaet.

I tillegg til vindkraft blir det også debatt om regjeringens forslag til nytt kvotesystem, som nå er til behandling i Næringskomiteen på Stortinget.

I sommer la regjeringen fram sitt forslag til det som skal være et nytt og enklere kvotesystem for fiskeflåten. Behandlingen i Stortinget er nå i gang, og er ventet å avsluttes rundt påsketider.

Fiskebåt Sør er en regionforening i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, som er en interesseorganisasjon for den havgående norske fiskeflåten.