Ny avtale mot uregulert fiske

En ny avtale skal forhindre uregulert fiske i en internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.

– Avtalen er viktig for fremtidige bevaring og eventuelt bærekraftig høsting av fiskebestander i Polhavet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen legger derfor frem en proposisjon til Stortinget, for å innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet, av 3. oktober 2018.

Det meste av Polhavet ligger innenfor 200-milssonene til de fem kyststatene. Men midt i Polhavet er det et internasjonalt område. Her er det nå is store deler av året og det foregår ikke kommersielt fiske. Ved en reduksjon i isdekket i tiårene fremover, kan fiske bli mulig.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass et slikt føre-var-tiltak før fiske er aktuelt. Avtalen er et viktig bidrag til fiskeriforvaltningen i Polhavet og til gjennomføring og utvikling av havretten i våre nærområder, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen er fremforhandlet av de fem kyststatene til Polhavet: Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA, og de fem fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea. Den etablerer en regional regulering i tråd med FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 1995 og Havrettskonvensjonen, og innebærer en ambisjon om et felles forsknings- og overvåkningsprogram for å kartlegge og vurdere mulighetene for bærekraftig fiske i fremtiden.

Partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske før internasjonale forvaltningstiltak er vedtatt. Avtalen skriver seg inn i eksisterende internasjonalt rammeverk for staters rettigheter og plikter på det åpne hav.

– Avtalen er på mange måter en nyskapning i internasjonal sammenheng. Her prøver vi å løse et problem før det oppstår, slik at vi unngår de problemene vi kjenner fra andre internasjonale havområder hvor uregulert fiske har etablert seg, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Avtalen er også et viktig supplement til eksisterende mekanismer for fiskeriforvaltning, som Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon, NEAFC (the North East Atlantic Fisheries Commission) og ICES (the International Council for the Exploration of the Sea).