Redningshelikopterbase i Tromsø – viktig for fiskerne

Illustrasjonsfoto: Odd Kristian Dahle / Fiskebåt

Fiskebåt Nord, Fiskarlaget Nord, Norges Kystfiskarlag og Norsk Sjømannsforbund støtter regjeringens beslutning om å legge en ny redningshelikopterbase til Tromsø.

Avstanden mellom de to basene i Nord-Norge er for stor, og en base i Tromsø vil korte ned tiden vesentlig fra alarmen går til et helikopter kan være på plass hos nødstedte i Troms.

Det skriver de fire organisasjonene i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

For organisasjonene er det viktig å få på plass en forsterket redningshelikopterberedskap for de fiskerne som til enhver tid er i jobb på fiskefeltene utenfor Troms og Andøya. Flytiden fra Tromsø, vil i de fleste tilfellene bli vesentlig lavere enn tilfelle vil være dersom basen legges til Bardufoss, heter det i brevet.

– Vi registrerer at det jobbes i kulissene for å legge basen til Bardufoss for å erstatte tapte arbeidsplasser på innlandet. Organisasjonene mener det må være de redningsfaglige argumentene som avgjør plasseringen av basen. Basen må plasseres der den kan gjør mest nytte, både med hensyn til nærhet til de som skal reddes og nærhet til de ressurser som det kan bli bruk for i et redningsoppdrag. Ut fra slike vurderinger er en plassering i Tromsø riktig, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding.

Han viser til at det finnes en rekke viktige ressurser i Tromsø, som vil gjøre redningsarbeidet mer effektivt.

Følgende ressurser finnes i Tromsø:

  • Nordligste RITS-beredskap som består av dedikerte og spesialtrent brannvesen utstyrt for å slukke brann på fartøy i rom sjø
  • Redningsskøyte
  • Nordligste redningsdykker-beredskap
  • 9 redningshund-ekvipasjer er lokalisert i Tromsø
  • Snøskredkompetanse (Norsk folkehjelp, politi og Røde Kors)
  • Nordligste alpine redningsgruppe
  • Politiets Utrykningsenhet (UEH)
  • Nordligste kuvøseteam
  • ECMO (Transportabel hjerte- og lungemaskin)-team

I brevet blir det også vist til at en i Tromsø kan fly på radar inn fra havet og lande der nesten uansett værforhold. Tilsvarende er ikke mulig fra Bardufoss.

Organisasjonene forutsetter at regjeringen oppretter en base i Tromsø så snart som mulig og ber videre om at basen allerede fra starten av bemannes med tilstedevakt og 15 minutters beredskapstid.

Les også: Regjeringen styrker beredskapen i nord 07.10.2019