Norsk fiskeriforvaltning på russisk

Fiskeridirektoratet åpnet i dag egne nettsider med informasjon på russisk om norsk fiskeriforvaltning.

- At russiske fiskere som fisker i norsk område kan finne informasjon på russisk om de viktigste reglene som berører dem, er et viktig ledd i samarbeidet med Russland, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en nyhetsmelding fra Fiskeri- og kystdepartementet. 

Initiativet kommer fra den blandete norsk – russiske fiskerikommisjonen. Kommisjonen ble opprettet i 1975 og i årenes løp har man utviklet et omfattende og godt samarbeid på flere områder. 

Nettsidene vil blant annet ha følgende informasjon:

  • Meldinger om åpning og stenging av fiskefelt
  • Generell informasjon om Fiskeridirektoratet og norsk fiskerikontroll
  • Omregningsfaktorer
  • Svartelister med forklaring
  • Informasjon om kontrollavtaler
  • Havnestatskontroll
  • Statistikk om landet fangst
     

På sikt ønsker Fiskeridirektoratet å bygge ut sidene med mer informasjon om reguleringsbestemmelser for russiske fiskere i norske farvann ved å publisere korte artikler basert på nye eller endrede forskrifter og regelverk.

Fiskeridirektoratet har ansatt en egen russiskspråklig rådgiver som skal drifte de russiskspråklige nettsidene.

Du finner de russiske nettsidene ved å klikke på det russiske flagget på fiskeridir.no eller på www.fiskeridir.no/russkij opplyses det i pressemeldingen.