Fiskeriavtalen med EU for 2020 er i havn

Sildefiske. Foto: Grethe Hillersøy / Norwegian Seafood Council

Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for neste år. Avtalen inneholder flere tiltak som skal bidra til å gjenoppbygge torskebestanden i Nordsjøen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2020. Avtalen er viktig for begge parter. Den betyr at vi styrker det gode samarbeidet for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 17 679 tonn. Den norske kvoten blir 2 502 tonn.

– Torskekvoten er redusert med 50 prosent. Det blir et krevende år for norske fiskere. Av hensyn til torskebestanden, som er i dårlig forfatning, er dette er også nødvendig, sier Nesvik.

Gjenopptok forhandlingene

Norsk fiskeripolitikk og forvaltning er ikke en del av EØS-avtalen. Derfor forhandler vi hvert år med EU om en fiskeriavtale. Det har vi gjort i over 40 år.

Fiskeriavtalen er omfattende, og gir fiskerne gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. I tillegg samarbeider partene om felles forvaltning med mål om bærekraftige og robuste bestander i Nordsjøen.

Forhandlingene skulle etter planen vært ferdig forrige fredag, men partene kom ikke i mål.

Les også: Ikke i mål med fiskeriavtale for 2020

I går ble det kjent at forhandlingene kunne fortsette, etter et møte mellom Nesvik og EUs fiskerikommissær Virginius Sinkevicius.

Les også: Gjenopptar fiskeriforhandlingene med EU

– Må gjenoppbygge torsken

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært utfordrende å få på plass en avtale i år. Men vi er nå enige om forvaltningstiltak for torsk i Nordsjøen. Tiltakene er mange, men fellestrekket er at de beskytter områder med mye torsk, både småtorsk og gytetorsk, sier Nesvik.

Dette er noen av tiltakene:

  • Beskyttelse av gyteområdene i gyteperioden slik at torsken får gyte etter nyttår
  • Fra norsk side har vi besluttet å stenge et område siste halvår 2020, fordi det da befinner seg mye småtorsk i dette området
  • En arbeidsgruppe av eksperter skal legge frem forslag til ytterlige tiltak 1. februar
  • Norge og EU samarbeider om kontroller. Kontrollene skal i år ha et ekstra fokus på torsk, for å sikre at tiltakene fungerer

For sei, som er i god forfatning, er kvoten for 2020 satt til 79 813 tonn. Den norske kvoten er 41 503 tonn. Kvoten for nordsjøsild er 385 008 tonn som gir en norsk kvote på 111 652 tonn.

Norge og EU har også utvekslet kvoter med hverandre. I hovedsak får EU torsk i Barentshavet, mens norske fiskere får kvoter i EU-farvann basert på tradisjonelt fiskemønster, altså blant annet kolmule, lange, brosme.