«Full City» planlegges slept til Göteborg

Rederiet til "Full City" har oversendt Kystverket en plan for slep av havaristen fra ”Nato-kaien” ved Ekstrand i Bamble kommune til Göteborg.

I tillegg har Kystverket mottatt en søknad om forlengelse av den pålagte frist for fjerning, inntil værforholdene gjør en gjennomføring av slepet mulig, melder Kystverket.

Det planlagte slepet er i første rekke avhengig av at værforholdene i Skagerrak er innenfor akseptable grenseverdier for en tidsperiode på 48 timer, slik at slepet kan foregå på en trygg og sikker måte.

Rederiet har opplyst til Kystverket at det tidligst i løpet av førstkommende helg ser ut til å kunne bli tilfredsstilende værforhold for gjennomføring av operasjonen.

I tillegg skal havaristens tekniske tilstand for slep godkjennes av klasseselskap og myndigheter.

Det vurderes til å være liten fare for utslipp i forbindelse med operasjonene, men det vil bli etablert en beredskap i forbindelse med slepeoperasjonene i norsk farvann.

Slepet vil bli overvåket av norske myndigheter, og det vil være oljevernutstyr i beredskap etter slepet, opplyser Kystverket.