Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

Fiskeridirektoratets patruljebåt «Rind». Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen.

Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har identifisert de mest sentrale risikoene, som skal følges opp av kontrollmyndighetene i 2020.

Korrekt registrering av ressursuttak

Målet med kontroll- og tilsynsaktiviteten, er å sikre etterlevelse med at de som utøver fiske har adgang til å delta, at all fangst tas til land og at alt som landes registreres korrekt, slik at en etterrettelig registrering av ressursuttaket sikres og fiskerinæringens miljøavtrykk dokumenteres.

Kontrollrisikoene

– Den største utfordringen for dagens ressurskontroll, er at det mangler verifiserbare data om høsting, omsetning, bearbeiding og fiskens videre vei til markedet. Det gir et handlingsrom for lovbrudd og vanskeliggjør et effektivt kontrollarbeid, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Mangelen på verifiserte data gjør det også vanskelig for næringen å oppfylle forventninger fra importland og markedsaktører om dokumentasjon og sporing gjennom verdikjeden, og for forvaltningen å kunne gå god for dokumentasjon som er fremlagt av næringen.

– Forutsetning for bærekraftig forvaltning

– Korrekt registrering av ressursuttaket er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets ressurser, understreker Holmefjord.

– Dette er et viktig fundament ved fastsettelse av total høstningskvote nasjonalt, men også ved inngåelse av avtaler om totale høstingskvoter med andre land. For ressurskontrollen er utfordringen å sikre et regnskap over ressursuttaket som samsvarer med virkeligheten.

Se rapporten: Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2020