Stipend for å studere sjømat

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond tildeler stipend til master-, diplom- og kandidatoppgaver. Neste søknadsfrist er 15. september 2009.

Fettkvalitet i lakseolje fra biprodukter. Kvalitet på saltfisk av oppdrettstorsk. Saltfiskkrav i det spanske markedet. Dette er tre av mange temaer som stipend fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bidratt til å engasjere studenter i.

Neste søknadsfrist for stipendet er 15. september, opplyser May Britt Manin i Maricom på FHF sin nettside.

Stipendet tildeles master-, diplom- og kandidatoppgaver som har relevans for fiskeri- og havbruksnæringen. Hovedformålet er at studentene skal jobbe bedriftsrelatert i siste del av utdanningen, opplyser Manin.

To nystartede masteroppgaver

I mars i år ble det gitt stipend til ni studenter. En av dem var Renate Birgitte Pedersen som går på Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. I samarbeid med bedriften Hordafor AS, skal hun undersøke fettkvaliteten i lakseoljeprodukter basert på biprodukter, og se på hvordan kvaliteten kan forbedres.

En annen som fikk stipend i årets første runde, er Ann Cecilie Ursin Jacobsen fra Høgskolen i Bodø. Hun skal analysere kvalitetsforskjeller i saltfisk fra oppdrettet og vill torsk, og se på løsninger for å kunne forbedre saltfisk av oppdrettstorsk. Hun vil også undersøke om det har innvirkning hvilket tidspunkt på året fisken slaktes. Jacobsen samarbeider med Nap Marine og White Ocean.

Fullført masteroppgave om saltfiskeksport til Spania

Et eksempel på en levert masteroppgave, er Vigdis Lode sin masteroppgave fra i fjor ved Universitetet i Bergen. Lode anla et spansk perspektiv på den norske produksjonskjeden, og tok for seg eksportutviklingen av norsk saltfisk til Spania fra 1998 til 2005, opplyser Manin.

Lodes intervjuer av spanske produsenter og forhandlere viste at Island, gjennom en helhetlig strategi bygget på det islandske produksjonssystemet, hadde etablert seg som en "produksjonsmal" som spanjolene målte andre land mot. Dette gjorde det vanskeligere for norske produsenter å vinne innpass i markedet med norske produksjonskonvensjoner. Samtidig gjorde strukturelle og institusjonelle hindringer i det norske fiskerisystemet det vanskelig for Norge å "imitere" islandske produkter og prosesser. Lode foreslo derfor at norske produsenter styrker sin posisjon i det spanske markedet gjennom å lære av de islandske strategiene, men tilpasse dem til norske forhold.

FHF-stipendet

Studentstipendet deles ut fire ganger i året, og de to neste søknadsfristene er 15. september og 1. desember. Studentene må skrive en master-, diplom- eller kandidatoppgave med problemstillinger hentet fra fiskeri- og havbrukssektoren, og ha en samarbeidsavtale med en bedrift eller et fartøy. Stipendene er på inntil 25 000 kr.

Det er stor faglig spredning på tidligere stipender, noe som gjenspeiler at fiskeri og havbruk er en sammensatt næring med behov for ulike typer fagkompetanse. Blant annet er det gitt stipend til markedsføringsoppgaver, prosjektering av nye industri- og oppdrettsanlegg, bedriftsøkonomiske problemstillinger i forhold til produksjonsstyring og produktvalg, sporbarhet, kvalitet og metoder for bestandsestimering. Det er ikke nødvendig å studere fiskerifag for å kunne søke. Halvparten av stipendene er øremerket for jenter.

Stipendene finansieres av forskningsfondet FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), og administreres av Maricom. En stipendkomité med medlemmer fra universitetsmiljø og fiskeri- og havbruksnæringen behandler søknadene.