Kjente investorer inn i Rimfrost

Det nye krillfartøyet. Illustrasjon: Rimfrost AS

Investorene Johan Odvar Odfjell, Roger Halsebakk og Jakob Hatteland har gått inn som minoritetsaksjonærer i krillselskapet Rimfrost AS, og har til sammen aksjeposter tilsvarende cirka 10 prosent.

Over tid skal de tre investorene kunne øke sine eierandeler, slik at de til sammen eier om lag 25 prosent av selskapet, skriver Rimfrost AS i en pressemelding.

Rimfrost har i dag to konsesjoner for krillfiske i Antarktis og inngikk i november i fjor kontrakt om bygging av et av verdens mest moderne og miljøvennlige krillfartøy, til en verdi av over en milliard kroner.

Les også: Rimfrost bygger nytt krillfartøy til over en milliard

– Gledelig

Stig Remøy. Foto: Rimfrost ASStig Remøy. Foto: Rimfrost AS– Vi er svært tilfredse med å kunne ønske så solide og suksessrike næringslivsfolk velkommen som medeiere i Rimfrost. Dette viser hvordan noen av Norges mest erfarne investorer vurderer potensialet i vår bærekraftige og nyskapende teknologi, sier hovedeier Stig Remøy.

Odfjells investering skjer gjennom Farvatn Capital, mens Sølvtrans-eier Roger Halsebakk går inn gjennom sitt investeringsselskap Ronja Capital. Hattelands engasjement skjer gjennom Jakob Hatteland Holding.

Hver av de tre minoritetseierne er representert i Rimfrosts styre gjennom Tore Hopen (Farvatn), Tore A. Tønseth (Ronja) og Stig Hatteland (JHH). Styret for øvrig består av styreleder Anders Almestad, Wenche Kjølås og Stig Remøy.

– Potensial

– Vi har stor tro på det potensialet som ligger innen marine ingredienser. Krill er en enorm ressurs som i dag blir relativt lite utnyttet. Vi ser store muligheter mot både humant konsum og industriell bruk. Rimfrost har kommet langt i den teknologiske utviklingen og vi ser frem til å være med på videre utvikling av selskapet, sier Tønseth i Ronja Capital.

Han får støtte av sin styrekollega Hopen, som sier at Rimfrost-teamets kombinasjon av dyp kompetanse, sterk gjennomføringsevne og stor skaperkraft har imponert ham.

– Krill er en av verdens største kilder til biomasse. For oss er det helt åpenbart at dette er en ressurs som må utnyttes for å møte verdens matbehov i fremtiden. Det er avgjørende at dette gjøres på en bærekraftig måte. Vi mener Rimfrost er unikt posisjonert for å gjøre dette, sier Hopen.

– Treffer trender

En viktig grunn for at JHH har valgt å gå inn, er at de mener Rimfrost treffer på trender som vil være sentrale for fremtidens bærekraftige næringsliv.

– Dette handler blant annet om høste sunne råvarer fra havet, der man tar i bruk ny teknologi som sikrer klimavennlig fangst, og at råvarene utnyttes optimalt uten at kvaliteten forringes i prosessen, sier Stig Hatteland.

– Etter vår oppfatning har Rimfrost planer og løsninger som innfrir på alle disse punktene, avslutter Hatteland.