Kjøttbransjens miljøvisjoner

Norsk matproduksjon står for ni prosent av Norges klimautslipp, og kjøttbransjen er utropt til verstingen innen matproduksjon.

Dette gir bransjen en rekke utfordringer. Kjøttfagdagen 2009 hadde miljø i fokus og blikket rettet opp og frem, melder Nofima på sin nettside.

Landsbruks- og matminister Lars Peder Brekk vektla det gjensidige avhengighetsforholdet mellom matproduksjon og klima i sitt åpningsinnlegg. - Landbruket er en veldig sårbar sektor i forhold til klimaendringer, men står samtidig for en stor andel av klimautslippene, sa Brekk.

Han vil kjempe for at matproduksjon og klima kommer høyt opp på klimaforhandlingene i København, for temaet ble nesten ikke nevnt i Kyoto. En klimakrise kan ikke løses uten å løse matkrisen, og hele verdikjeden må ta sitt ansvar. Verden trenger mer mat, og innen 2050 vil behovet være det dobbelte av hva det er i dag. Det er ikke mulig å produsere mat uten klimautslipp, og det er mange utfordringer knyttet til dette.

– Bare i Norge vil vi, hvis estimatene for befolkningsutviklingen stemmer, være én million flere i 2030, og trenge 20 prosent mer mat enn i dag. Vi importerer allerede 50 prosent av all mat vi spiser, og ved en situasjon med global matmangel kan vi bli nødt til å redusere importnivået. Vi må ta spaden i egen hånd og produsere mer egen mat. Dette krever effektiv utnyttelse i produksjonen, påpekte Brekk ifølge Nofima.

Mål for klimagassreduksjon

Haavard Elstrand, adm. direktør i NHO Mat og Bio fortalte at de har fattet et vedtak om at bransjen har et klimaansvar. De har kartlagt det mulige sparepotensialet i forhold til investeringer, og funnet at sparepotensialet for kjøttbransjen er omtrent 30 prosent. Målene de har satt seg er å bedre energieffektiviteten med 20 prosent innen 2012, samt redusere klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 og med 66 prosent innen 2030.

For å nå målene har NHO Mat og Bio kartlagt de viktigste tiltakene, som er:

  1. Energieffektivitet (i samarbeid med Enova)
  2. Prosess og produktutvikling
  3. Emballasje
  4. Transport - men effektiv industri er viktigere for klima enn transport
  5. Avfallshåndtering

– Vi i bransjen er vårt ansvar bevisst. Nå må myndighetene satse på relevant forskning og relevante støtteordninger, avslutter Elstrand.

Ønsker miljøemballasje

Odd Ture Wang, Kategoridirektør i Norgesgruppen, oppfordret kjøttbransjen til å tenke over valg av emballasje, og sørge for bedre og mer enhetlig merking med tanke på holdbarhet.

– Vi ønsker oss emballasje som gjør det mulig å utnytte plassen optimalt, også i transporten. Videre ønsker vi at antallet forbrukerpakninger i en distribusjonspakning står i forhold til hva butikkene klarer å selge før varene går ut på dato, sier Wang.

Holdbarhet er et annet område der Norgesgruppen mener industrien kan gjøre mer. Spesielt fordi svinn er et meget stort problem, både miljømessig og økonomisk. Svinnet i norske matbutikker er 50.000 tonn årlig, og kjøtt bidrar til en betydelig andel her.

Gløtt inn i fremtiden

Kjøttfagdagen bød også på en rekke visjoner. Stig Omholt fra UMB presenterte en interessant visjon om kjøtt fremstilt i laboratorier. Han fortalte at det i dag er teknisk mulig å fremstille denne typen kjøtt, og ikke minst at dette kjøttet vil ha positive effekter på miljø, dyrevelferd og sykdommer, skriver Nofima.

Direktør Ragni Ofstad i Nofima Mat presenterte fremtidsvisjoner for 2015, utviklet av Nofima Mat og Matprogrammets foresightanalyser 2030. Hva spiser vi om 20 år og hvordan blir maten fremstilt? Hva skjer om det blir det enda større knapphet på ressursene eller hva om ny teknologi gjør at det blir nok mat til alle?

– Fremtidsbilde 2015 fra Nofima Mat gir et bilde på våre beste gjettinger, og en av de viktigste konklusjonene herfra er at fokuset på kombinasjonen mat og miljø øker. Både forbruker og næring vil begge ta mer miljøansvar. Miljø blir en faktor i samme utstrekning som trygg og holdbar mat. Kanskje vil alle matvarer bli merket med en kode som kan scannes via mobiltelefonen for å få svar på forhold som bl.a. CO2 ekvivalenter, grad av sirkulerbarhet og hvorvidt emballasjen er gjenvinningsbar, avsluttet Ofstad årets Kjøttfagdag.