Ønsker maktutredning om matvarekjedene

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tar initiativ til at regjeringen setter ned et offentlig utvalg, som skal foreta en maktutredning om matvarekjedene i Norge.

Hans svenske kollega, Eskil Erlandsson, vil orientere EU-kommisjonen og sine kolleger i EU om saken.

– Gapet mellom hva matprodusentene får, og det kundene betaler i butikk, er for stort, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, og viser til de store overskuddene hos matvarekjedene. - Jeg ønsker blant annet svar på hvor pengene blir av. Dagligvarebransjen må legge fakta på bordet og praktisere større åpenhet omkring konkurranseforholdene, sier Brekk i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Mangfoldig tilbud til riktig pris

Målet er å sikre norske forbrukere et mangfoldig tilbud av matvarer til riktig pris. Utredningen skal ta sikte på åpenhet og innsyn, som vil gjøre det mulig å gjennomføre en tilstrekkelig samfunnsmessig kontroll.

Utvalget vil bli bredt sammensatt, og få eget sekretariat. Det vil få i oppdrag å kartlegge forholdene i verdikjeden for mat i Norge med særlig vekt på framveksten av handelens kjedemakt. Utvalget skal blant annet kartlegge handelskjedenes markedsandeler, verktøy for makt og innflytelse og graden av vertikal integrering (flere ledd i kjeden har samme eier). Forholdene i Norge skal jamføres med utviklingen internasjonalt.

Åpenhet og innsyn

Utvalget vil bli bedt om å vurdere om det er tilfredstillende åpenhet og innsyn i priser, rabatter og betingelser. Et annet sentralt spørsmål vil være om handelskjedenes makt og innflytelse kan ha negative konsekvenser for andre deler av verdikjeden for mat; fordeling av verdiskapingen, innovasjon og økt mangfold.