Islandske fryseskip til Bergen

Kreditorene har overtatt alle aksjene i islandske Eimskip, og Silver Sea AS i Bergen har nå overtatt to moderne fryseskip på bare-boat-avtaler.

Det er to relativt nye skip, det 10 år gamle bergensrederiet nå har inngått avtaler for.

– I første omgang har vi leiet skipene på langsiktig basis med årlige opsjoner på kjøp. Vi skal drive og bemanne skipene som om vi allerede eide dem, på bare-boat-avtale, forteller Tormod Fossmark i Silver Sea AS til bt.no.

Skipene ble bygget på Sunnmøre og levert i 2007 til det største rederiet på Island, Eimskip. Etter sterk ekspansjon møtte rederiet veggen og måtte selge en rekke skip. Det er nå sprøytet inn ny kapital i selskapet, og kreditorene har overtatt alle aksjene, opplyser Fossmark til avisa.

– De to skipene er det mest avanserte fryse/kjøleskip i verden, bygget for miljøvennlig drift. De er hver på ca. 2.700 dødvekttonn, forteller Fossmark.

– Silver Sea satser på transport av fisk fra Nord-Europa til Østersjøområdet, England, Kontinentet, Middelhavet og Svartehavet. De nye skipene som under bergensk kontroll har fått navnene MS «Silver Lake» og MS «Silver River» skal også inn i denne traden, opplyser Fossmark til bt.no.