Legger plan for å styrke norsk eksport

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

For å støtte norske eksportnæringer under og etter koronakrisen, har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan.

Koronakrisen og oljeprisfallet har på kort tid skapt store utfordringer for norske eksportbedrifter. Etterspørselen er betydelig svekket, og bare de siste fire ukene er eksporten ned over 15 prosent mot samme periode i fjor.

For å støtte norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen, har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan. Formålet er å tilrettelegge for at norske bedrifter opprettholder, og aller helst øker, sine eksportandeler i utemarkedene.

– Norge er en åpen økonomi, og handel med andre land er avgjørende for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Vi setter nå i gang en åpen prosess med næringslivet, for å få innspill om hvor utfordringene ligger. Hensikten er å lage en handlingsplan med operative og målrettede tiltak for å styrke norske selskaper i internasjonale markeder, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Behov for handling

Det globale handelssystemet var allerede før krisen preget av økende proteksjonisme. Faren er at koronakrisen forverrer dette, og fører til økte handelsindre.

– Koronakrisen har fått varsellampene for global handel til å lyse rødt. WTO regner med en betydelig nedgang i global handel i år og IMF anslår at global BNP vil synke. Det viser behovet for handling. Utenrikstjenesten arbeider for å ivareta norsk næringsliv sine interesser i utlandet og det er spesielt viktig nå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen vil samarbeide tett med næringslivets organisasjoner og med det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det vil bli en åpen prosess med innspill fra og møter med bredden av næringslivet.

– Norges største eksportnæring er svært hardt rammet av denne krisen. Redusert økonomisk aktivitet og betydelig lavere oljepris skaper store utfordringer, og vi vil gjøre det vi kan for å styrke den norske leverandørindustrien for energinæringene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Sjømatmarkeder i endring

Det meste av det som fiskes og oppdrettes eksporteres ut av landet. Så langt har koronapandemien påvirket sjømateksporten gjennom endringer i etterspørsel og forbrukeratferd.

– Selv om sjømateksporten har klart seg relativt bra, er næringen utsatt når den globale kjøpekraften reduseres og mange handelspartnere stenges ned. Vi må være forberedt på at markedene kan bli krevende fremover, og legge til rette for at den norske sjømaten fortsatt finner veien ut i markedene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.