Ekspertutvalg skal vurdere løsning for vraket av U-864

– Vi setter nå ned et ekspertutvalg som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kystverket

Det vil bli nedsatt et utvalg som skal se om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for vraket av ubåten U-864 utenfor Fedje i Vestland.

Utvalget skal se på om det nå finnes ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Det fremgår av en pressemelding fra Samferdselsdepartementet onsdag.

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord den gamle ubåten på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre med ubåten skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. Vi setter derfor nå ned dette utvalget som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Håndteringen av U-864 er krevende og komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har gjennom konseptvalgutredning og forprosjekt vurdert blant annet tre alternativ: tildekking, heving av last og heving av vrak og last.

– Dette legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal også nyttiggjøre seg av relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer, heter det videre i meldingen.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Rapporten skal være klar innen 1. november 2021.