Utvider sesongen for snøkrabbefisket til 10. juli

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil utvide snøkkrabbefisket til 10. juli. Dermed får fiskerne ni ekstra dager på seg før fisket stenger.

– Det foregår for tiden et godt snøkrabbefiske på norsk sokkel i Barentshavet. Vi ønsker å legge til rette for at flåten skal få utnytte dette fisket fullt ut før det stoppes, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Stenges om sommeren

For å beskytte snøkrabben når den skifter skall, stenges fisket en periode. Fisket skulle i år opprinnelig stenges 1. juli. Nå utsettes stengningen til 10. juli. Snøkrabbefisket vil da være stengt til og med 30. september.

Endringen kommer etter en skriftlig høring om fisket etter snøkrabbe.

Færre teiner

Samtidig som sesongen utvides, må fartøyene belage seg på å fiske med færre teiner. Tidligere kunne hver båt ha 12 000 teiner. Antallet reduseres nå til 9000.

– Vi har krav om at teinene skal røktes hver tredje uke. Dette forhindrer at teiner blir lagret unødig i sjøen, og reduserer risiko for spøkelsesfiske. Det er viktig at aktørene er i stand til å frakte redskapet til land, fortrinnsvis på én tur. 9000 teiner er ifølge næringen selv, et antall som er håndterlig, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Krav om å merke snøkrabbeteier med vak oppheves. Vakene kan drive med is og flyttes slik at de blir vanskelig å finne igjen. I en snøkrabbelenke skal hver teine i hver ende av en krabbelenken merkes.

Reduserer minstemålet

Minstemålet for snøkrabbe reduseres fra 100 mm skjoldbredde til 95 mm skjoldbredde. Hensynet er å beskytte de kjønnsmodne hannene og å sikre reproduksjonspotensialet til krabben, samtidig som den praktiske utøvelsen av fisket ivaretas.

De nye reglene om redusert minstemål, oppheving av krav til bruk av vak og innstramming av redskapsbegrensningen gjelder fra 10. juli 2020.