Norge har fått ny forsvarssjef

Admiral Haakon Bruun-Hanssen gir kommandoen over til den nye forsvarssjefen General Eirik Kristoffersen under seremonien på Akershus festning. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

General Eirik Kristoffersen tiltrådte som ny forsvarssjef 17. august 2020.

Eirik Kristoffersen (51) har erfaring fra Hæren, Forsvarets spesialstyrker, Forsvarets operative hovedkvarter og Heimevernet. Han har tung erfaring fra internasjonale operasjoner, og er dekorert med krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Torgeir Haugaard / ForsvaretForsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Summen av hans evner og erfaringer danner et solid grunnlag for en krevende jobb, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

– Eirik Kristoffersen har de rette egenskapene for å lede Forsvaret fremover. Forsvaret har fortsatt store omstillinger foran seg. Kristoffersen har gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for Heimevernet. Og i sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark Landforsvar nå ligger foran skjema, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tar over etter admiral Bruun-Hanssen

Kristoffersen etterfølger admiral Haakon Bruun-Hanssen (60), som går av med pensjon etter syv år som forsvarssjef og til sammen førti år i tjeneste for Norge.

– Admiral Haakon Bruun-Hanssen har vært regjeringens viktigste militærfaglige rådgiver, og en sterk og klar stemme i våre sikkerhetspolitiske diskusjoner. Under hans tid som forsvarssjef har vi styrket beredskapen og forsvarsevnen, og han forlater et sterkere Forsvar enn han overtok, sier statsminister Erna Solberg.

– Admiral Bruun-Hanssen er en av de mest erfarne forsvarssjefene i NATO, og han har høy anerkjennelse i militære kretser i inn- og utland. Han har håndtert omstillingen av NATO like godt som de store omstillingene han har hatt ansvar for i Forsvaret. Under Bruun-Hanssens ledelse har Norge som en del av koalisjonen, bidratt til den territorielle bekjempelsen av ISIL, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.