– Oljeindustrien kamuflerer giftstoffer

Bellona mener å kjenne til at oljeindustrien manipulerer giftstoffer i Nordsjøen, for å kamuflere og klassifisere disse som mindre farlige enn hva de er.

– Oljeindustrien manipulerer miljøgifter for at de skal virke mindre farlige, hevder Bellona-leder Frederic Hauge.

Hauge tror manipuleringen kan ha stort omfang, og klassifiserer handlingene som miljøkriminalitet. Miljøvernminister Erik Solheim vil nå sette i gang full granskning.

Etter det Bellona kjenner til forekommer det manipulering av offshorekjemikalier for at de skal kunne klassifiseres som ”gule”, altså lettere nedbrytbare, og mindre giftige, skriver Bellona på sin nettside.

– Samtidig med at oljeindustrien beveger seg nordover i svært følsomme områder bruker de sine ressurser på å kamuflere sine utslipp i stedet for å ta miljøkravene på alvor og utvikle mindre miljøfiendtlige kjemikalier, skriver Frederic Hauge i varslingsbrev til Miljøvernministeren.

– Store mengder

Oljeindustrien bruker hvert år store mengder kjemikalier. Disse kjemikaliene er inndelt i fire fargekategorier; grønn, gul, rød og svart etter som hvor miljøfarlige de er. Myndighetene har aktivt prøvd å få redusert bruken av de farligste kjemikaliene i rød og svart kategori.

I 2008 brukte oljeindustrien 94.500.238 kg gule kjemikalier. Av disse ble 12.818.860 kg sluppet ut i naturen, ifølge tall fra OLF sin Miljørapport for 2009, opplyser Bellona.

– Bellona har grunn til å tro at flere tusen tonn gule kjemikalier skulle ha vært klassifisert som røde, uttaler Bellona.

Slik ”gjemmes” giftigheten

Manipuleringen av kjemikaliene foregår ved at mindre molekyler hektes på for å gjøre molekylene større. Så snart det kommer ut i naturen, brytes de påhektede molekylene ned, og det lille, men farlige, molekylet er igjen.

En forutsetning for at organismer opptar miljøgifter er at molekylstrukturen på kjemikaliene er liten nok til å passere membranen i cellene. Etter manipuleringen reduseres opptaksmuligheten gjennom cellemembranen.

Kjemikaliet vil da gjennom tester klassifiseres som gule, men etter kort tid i naturen vil det ha en reel virkning på miljøet som tilsvarer røde kjemikalier, mener Bellona.

– Miljøkriminalitet

Bellona ba fredag miljøvernminister Erik Solheim om å gjennomføre en granskning av giftmanipuleringen, og skriver i sitt brev til statsråden at:

”Bellona er svært kritiske til at aktører tydeligvis forsøker å omgå det relativt strenge ”nullutslippskravet” som er kjempet gjennom av både myndigheter og miljøorganisasjoner. At det tydeligvis brukes betydelige ressurser på å omgå regelverket på en slik måte, kan ikke kalles annet enn miljøkriminalitet.”

– Dette tar jeg svært alvorlig, sier Erik Solheim til Aftenposten i dag, og sier han vil til bunns i saken.

– Nullutslipp fra oljesektoren er et av de viktigste miljømålene Norge gjennomfører, og er helt avgjørende for at oljeindustrien vår skal være verdens mest miljøvennlige, sier Solheim videre.

– Vi er svært glade for at Solheim tar henvendelsen vår alvorlig, og reagerer så raskt, sier Frederic Hauge.

SFT er kjent med saken

Problemet med manipulering av giftige kjemikalier har vært oppe i samarbeidsutvalget mellom oljeindustrien og myndighetene/SFT, SKIM. Her har dette blitt pekt på som en problemstilling man skal være oppmerksom på.

Ifølge SFT har StatoilHydro funnet slike kjemikalier i sine tester, og skal da ha blitt bedt om å lage utfasingsplaner for disse kjemikaliene.