– Konspirasjonsteorier fra Bellona

Oljeindustriens Landsforening tok i ettermiddag et kraftig oppgjør med påstandene fra Bellona om at oljeindustrien manipulerer og kamuflerer giftstoffer.

Les også: – Oljeindustrien kamuflerer giftstoffer 12.09.2009

- På lørdag publiserte Aftenposten er artikkel om at petroleumsindustrien kamuflerer farlige miljøgifter og således manipulerer utslippstatistikken på norsk sokkel. Bellona fikk slippe til med udokumenterte påstander fra en anonym kilde i norsk oljeindustri, uttaler Oljeindustriens Landsforening (OLF) på sin nettside.

– Betenkelig

– Jeg synes det er meget betenkelig at Aftenposten publiserer såpass grove beskyldninger uten at det foreligger fakta, sier Per Terje Vold, administrerende direktør i OLF.

– Det er også alvorlig at det opereres det med en anonym kilde med ukjent faktagrunnlag og agenda, sier Vold.

– Når en slik sak kommer til overflaten rett før valget er det nærliggende å regne det som et partsinnlegg i valgkampen, sier Vold.

Vold stiller seg også spørrende til at en slik sak publiseres uten at noen fra industrien har fått anledning til å imøtegå påstandene.

Solheim vil granske

I en kommentar til Aftenposten sier miljøvernminister Erik Solheim (SV) at han vil gå i gang med en granskning av saken over valget.

– Myndighetene og SFT har allerede full oversikt over alle kjemikalier som blir tatt i bruk og har til en hver tid anledning til å ta prøver eller granske bruken av disse. Vi har ikke fått noen bekymringsmeldinger eller rapporter som tilsier at at det som hevdes i artikkelen er korrekt, sier Vold.

Systematisk overvåkning

– I tillegg er det viktig å presisere at det foregår systematisk overvåkning av havbunn og vannsøyle ved norske oljeinstallasjoner. Hvis en rent hypotetisk skulle gå ut fra at Bellona hadde noe å fare med i denne saken, ville effektene av disse angivelig manipulerte utslippene blitt fanget opp av overvåkningen. Det finnes ingen ting som tyder på dette per i dag. Konspirasjonsteorier er selvsagt oppsiktsvekkende, men virkeligheten er nok ikke fullt så spennende som Bellona vil ha det til, avslutter Vold.