Varsler flere tiltak for kysttorsken i nord

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ber Fiskeridirektoratet se på flere tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord.

– Kysttorsken er under press. Vi ønsker å bygge opp bestanden, og derfor ber jeg nå Fiskeridirektoratet se nærmere på kysttorskvernet i nord, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Kysttorsktiltak i nord

Havforskningsinstituttet la i vår frem en ny rapport om kysttorsken i nord. Forskerne kommer her med en rekke forslag til hvordan bestanden kan bygges opp igjen.

Rapporten var bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet. Du kan lese rapporten her: Kysttorsk nord for 62-grader nord.

Tre reguleringstiltak

I forbindelse med høringen av neste års reguleringer for torsk, hyse og sei, ber fiskeri- og sjømatministeren Fiskeridirektoratet vurdere følgende tre tiltak:

  • Reduksjon av kystfiske etter torsk om høsten.
  • Stramme inn regelverket for fiske innenfor fjordlinjer, ved å vurdere begrensninger for et fartøys lengde og bruk
  • Stenging av felt hvor kysttorsk dominerer

Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere resten av tiltakene i rapporten, etter at disse er ferdig utredet av Fiskeridirektoratet.

Begrensninger innenfor fjordlinjer

Fjordlinjer ble opprinnelig opprettet for å beskytte kysttorsken. De skal også beskytte den mindre flåten mot konkurranse fra større fartøy i fisket langs kysten.

Ingebrigtsen ber direktoratet vurdere å innføre strengere begrensninger på bruk, og om grensen for hvor lang en båt kan være for å kunne fiske innenfor fjordlinjene skal settes ned. Grensen er i dag 15 meter.

Fiske innenfor grunnlinjen

Grunnlinjen går mellom de ytterste nes og skjær som stikker opp over havet ved lavvann.

Fartøy over 21 meter skal i utgangspunktet fiske torsk utenfor grunnlinjen. I noen perioder og områder får de likevel lov til å fiske nærmere kysten. Bifangstreguleringer i fisket etter andre arter og ferskfiskordningen gir også grunnlag for dispensasjon.

– Av hensyn til den minste flåten, ber jeg direktoratet se nærmere på unntaket innenfor grunnlinjen, og på begrensningen på bruk og båtlengde for å kunne fiske innenfor fjordlinjer, sier Ingebrigtsen.