Fiskets gang uke 37 i 2009

Sildelaget melder om stor deltagelse på makrellen i uke 37, men lite fisk å finne de siste dagene. I nord har båter vært på leiting etter den store silda uten resultat.

Makrell

Med større kvote og tidligere oppstart i år, så ble det stor deltagelse fra både kystnot og ringnot sist uke. Men dette gav ikke det helt store ukekvantum og det ble innmeldt totalt 19.700 tonn, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag, på Sildelagets nettside.

I begynnelsen av uken registrerte fiskerne godt med makrell og fisket var relativt godt. Så kom kulingen og fisket ble hindret et døgn. Da det ble værforhold igjen ble fisket mer ujevnt med vanskelige strømforhold og mange bomkast. I helgen har det vert lite makrell å se og beskjedne kvanta. Beste dag var på fredag med 5.800 tonn, opplyser Garvik.

Fisket foregikk i starten på velkjente området ved Osebergfeltet vest av Bergen. Flåten trakk så sørover mot N 60˚, men makrellen var mindre der, og deler av flåten trakk nordover og fisket så i området rundt N 61˚ (Nordkanten av Vikingbanken).

Størrelsen på fisken har variert fra 506 gram som høyeste snittvekt til 370 gram som lavest. Dette gir også utslag på prisene i auksjonene. Høyeste oppnådde pris sist uke ble kr 10,77, mens kr 6,59 ble laveste pris. Dersom vi ser på pris basert på størrelse så har prisene tendert nedover utover i uken, uttaler Garvik.

Dorgeflåten som også har vert aktive deler av sist uke har fisket vel 1.300 t. Av sin tilmålte kvote på 11.920 tonn, så har de vel halvparten (6.300 tonn) igjen å fiske. Notflåten under 13 meter har hatt en elendig sesong i sommer og høst, og her står det igjen å fiske 3.600 tonn av årets kvote på 5.738 tonn. Kvoteenheten for disse båtene blir doblet fra i dag.

For kommende uke forventer vi fortsatt stor deltagelse på makrellen, og med høytrykk, og forhåpentlig ”svartestilla” over feltet så håper vi på jevne og gode døgnkvantum, uttaler Garvik.

Les også: Øker kvoteenheten for makrell

Nvg-sild

Fisket av norsk vårgytende sild er ikke kommet skikkelig i gang, og Sildelaget har kun 9.900 tonn i innmeldingsjournalen. Av dette har utenlandske båter landet 4.000 tonn, ringnot har fisket 2.100 tonn, mens kyst har fisket 2.300 tonn til konsum og 1.500 tonn til mel og olje.

Fisket ut i havet har i hovedsak foregått nord for N71˚, vest av Tromsøflaket. Flere båter har vert på leiting etter større sild (over 330 g). Båtene har søkt over store områder der fangsting har pågått på denne tiden i tidligere år. Resultatet har så langt vert resultatløst.

Silda som er fisket i området vest av Tromsøflaket, har vert relativ liten, fra 220 yil 296 gram. Prisene avspeiler også størrelsene og snittpris for disse fangstene er kr 2,45, der kr 2.86 er høyeste og kr 2,00 er laveste pris.

For øyeblikket så er det relativ liten deltagelse i dette fisket og Garvik i Sildelaget håper noen finner større sild, slik at flåten fordeler seg bedre mellom makrellfiske i Nordsjøen og sildefiske i nord.

Øyepål

Sist uke ble det fisket 2.600 tonn med øyepål, fordelt på 9 fangster. Dette fisket foregår i hovedsak sørvest av Egersund. Disse fangstene er priset i området fra kr 1.20 til kr 1.40. Det er nå fisket 29.000 tonn med øyepål.

Kystbrisling

En uke med delvis vanskelige værforhold og en brisling som ikke vil samle seg i ”lyset”, gav kun 45 tonn med brisling fra ytre Hardanger og Sunnhordland. Totalt er det fisket 1.070 tonn fra disse områdene i høst, opplyser Garvik i Sildelaget.