Råfisklaget passerte 12,7 milliarder kroner i 2020

Illustrasjonsfoto: Norges Råfisklag

Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag, endte på 12.735 millioner kroner i 2020.

Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

Det opplyser Norges Råfisklag i en pressemelding.

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

Oversikten nedenfor viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020.

Tabell: Fiskeslag og verdi

 Fiskeslag   Millioner 
kroner 
 Andel i 
  prosent 
 Torsk 8.079  63,4 
 Hyse  1.089  8,6 
 Sei  945  7,4 
 Reker  747  5,9 
 Kongekrabbe   392  3,1 
 Blåkveite  308  2,4 
 Snøkrabbe  255  2,0