Skal fortsatt kontrollere kvaliteten på hvitfisk

Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd

Kvalitetstilsynet for hvitfisk forlenges. Målet er å sørge for at kvaliteten på fisken holder et høyt nivå.

– Vi vet at forbrukerne stiller strenge krav til kvalitet. Kvalitetstilsynet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kvaliteten på fisken som leveres fra kystflåten. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at dette virker, og derfor forlenger vi nå ordningen med kvalitetstilsyn, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Kvalitetstilsynet startet som en prøveordning 1. januar 2015 for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet med ordningen er å bidra til økt kvalitet i hvitfisknæringen gjennom bedre behandling, bearbeiding og produksjon.

Positive tilbakemeldinger

Kvalitetstilsynet er blitt forlenget i flere omganger. Tilbakemeldinger fra Råfisklaget, Norsk Villfisk, Mattilsynet og Nofima er positive. De peker særlig på at ordningen har bidratt til å bevisstgjøre og veilede næringen om kvalitet på råstoffet.

– Først og fremst er dette næringas eget ansvar, men gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at dette viktige arbeidet kan fortsette, sier Ingebrigtsen.

Tilsynet utføres i regi av Råfisklaget, og ordningen vil fortsette som i dag inntil videre.