Tiltalebeslutning i kongekrabbesakene

Det ble i november 2019 tatt beslag i flere paller med kongekrabbe. Foto: Politiet

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot fem personer i det største sakskomplekset i kongekrabbesakene. Straffesaken er berammet ved Øst-Finnmark tingrett over fire uker i juni 2021.

For den hovedtiltalte omfatter tiltalen omsetning av 47 tonn ulovlig fangstet kongekrabbe i perioden 2009 – 2019. Tre personer er tiltalt for å ha samarbeidet om omsetning av henholdsvis 2,3, 3,5 og 6 tonn av den ulovlig fangstede kongekrabben i 2019. En person er tiltalt for hvitvasking av utbytte fra omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. I alt 52 personer er etterforsket.

Les også: Ytterligere fire personer siktet i kongekrabbesaken

– Vi har avdekket flere nettverk der de involverte har hatt forskjellig roller, ulike grader av involvering, og befatning med ulike mengder ulovlig fangstet kongekrabbe. Sakene gir innsikt i hele omsetningskjeden, sier politiadvokat Are Aarhus i en pressemelding.

– Det er også avdekket enkeltstående kjøpere som ikke har vært en del av nettverkene, men som har kjøpt ulovlig fangstet kongekrabbe, og som dermed har bidratt til et stort svart marked. Det er ilagt bøter på mellom 20.000,- og 35.000,- kroner for kjøp av mellom 40 og 80 kg kongekrabbe.

Noen saker er fortsatt under etterforskning, og kan forventes påtaleavgjort i løpet av våren.

Før hovedforhandlingen i juni, skal retten ta stilling til om bevis innhentet ved kommunikasjonskontroll kan føres for retten.