Nytt hurtiggående fartøy til Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet får et nytt hurtiggående fartøy. Fartøyet skal bygges i Norge av Oma Baatbyggeri og driftes av Norled. Illustrasjon: Oma Baatbyggeri

Fiskeridirektoratet signerte i dag avtale med Norled om innleie av et nytt hurtiggående fartøy til direktoratets Sjøtjeneste. Kontrakten har en verdi på 195 millioner kroner.

Avtalen har en varighet på 10 år inkludert opsjoner, og er ventet å starte opp i starten av 2022.

– God miljøprofil

Fiskeridirektoratet har i konkurransen om avtale, lagt vekt på ivaretakelse av miljøet, både under bygging og under drift av fartøyet.

– Fartøyet har et hybrid fremdriftssystem, og en rekke andre smarte løsninger som bidrar til å redusere fartøyets miljøavtrykk, sier fiskeridirektør Per Sandberg i en pressemelding.

Skal bygges i Norge

– Med dette fartøyet vil Sjøtjeneste kunne utføre oppdrag langs hele norskekysten, og være operativt hele året. Jeg er glad for at oppdraget gikk til et norsk verft, og jeg vil gratulere Fiskeridirektoratet med en nødvendig og viktig oppgradering, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fartøyet skal bygges i Norge, av Oma Baatbyggeri, og driftes av Norled.

– Bygging, oppgradering og vedlikehold av statlige fartøyer bidrar til aktivitet i norsk maritim industri. Det er svært gledelig at det er et norsk verft som har fått oppdraget med å bygge skipet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Flere driftsområder for fartøyet

Fartøyet blir 39 meter langt og vil ha en toppfart på over 33 knop. Fiskeridirektoratet planlegger å benytte fartøyet til et vidt spekter av oppgaver, også innenfor områder der direktoratet tidligere har vært avhengig av å leie inn fartøy til enkeltoppdrag, eller innhente bistand fra andre offentlige myndigheter.

– Fartøyet skal i tillegg til ordinær kontroll av fiskeriene, også blant annet benyttes til opprensking av tapt fiskeredskap, og innsamling av kystnære data, sier Sandberg.

– Til å gjennomføre sistnevnte oppgave er fartøyet blant annet utrustet med laboratorium, som gjør det mulig å analysere data om bord på fartøyet, og dermed raskere fatte beslutninger der det er behov for det, fortsetter Sandberg.

Fartøyet skal bygges etter et containerprinsipp, som gjør at det er få begrensninger på hvilke oppgaver som kan utføres. Fiskeridirektoratet har god erfaring fra samarbeid med Havforskningsinstituttet fra dagens fartøy, og med det nye fartøyet vil også Havforskningsinstituttet kunne gjennomføre flere, og mer avanserte oppgaver enn det som til nå har vært mulig fra vårt fartøy, opplyser Fiskeridirektoratet.

– Vi er svært fornøyd med valget av både rederi og verft, og trygg på en god leveranse gjennom hele avtaleperioden med et stort rederi med solid erfaring innenfor drift av hurtiggående fartøy, sier Sandberg.