Sesongarbeidere får ikke innreise til Norge de neste to ukene

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nye innreiserestriksjoner som følge av koronapandemien, setter foreløpig stopp for innreise av utenlandske sesongarbeidere til fiskeindustrien under årets vinterfiske.

– Jeg skjønner frustrasjonen til sjømatnæringa. Men dersom vi ikke gjør noe med smittesituasjonen kan også det få store konsekvenser for bedriftene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om nye innreiseregler for sesongarbeidere.

Onsdag la regjeringen frem nye innreiserestriksjoner som vil påvirke sesongarbeidere til årets vinterfiske. Sesongarbeidere defineres ikke som samfunnskritisk personell, og vil derfor ikke få unntak for innreisereglene. I første omgang gjelder de nye reglene for 14 dager.

– Det er viktig at vi står sammen nå. Forhåpentligvis vil situasjonen løse seg og vi klarer å gjennomføre vinterfisket og høysesongen på en god måte. Nå må likevel fokuset være på å få ned importsmitten, sier Ingebrigtsen.

Ønsker ikke at produksjonen stopper opp

I et møte med fiskeri- og sjømatnæringa i dag, orienterte statsråden om situasjonen. Her presiserte han også at NAV vil bistå med å skaffe norske arbeidstakere i de tilfellene der det vil være risiko for at produksjonen stopper opp.

– Hvis det oppstår smitte i en bedrift, vil man også måtte stoppe produksjonen. Dette er et scenario vi ikke ønsker, sier fiskeri- og sjømatministeren.

På møtet deltok representanter fra Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystfiskarlaget, Fiskekjøpernes Forening, Pelagisk Forening, Fiskebåt, Sjømannsforbundet, Norges Sjømatråd, NNN, Garantikassen for fiskere og Norsk Villfisk.

– Alle er enige om at dette er en spesiell situasjon, og noe vi gjerne skulle vært foruten. Men jeg opplever at alle har forståelse for at vi må ta grep. Jeg vil også gjenta oppfordringen om at vi må bruke tilgjengelig norsk arbeidskraft. Det er mange nå som er uten jobb, og som kan gi et viktig bidra til det viktige vinterfisket, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen møter berørte sjømatkommuner og statsforvaltere senere i dag.