Gebyrreglene i kontrollforordningen skal revideres

Mattilsynet ønsker innspill i forbindelse med at Europakommisjonen har startet arbeid med å revidere gebyrreglene i kontrollforordningen.

Europakommisjonen har startet revisjon av reglene om gebyr i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) art. 26 – 29, samt vedlegg IV, V og VI.

Ønsker innspill

Mattilsynet ønsker i den anledning å komme i kontakt med norske organisajoner eller virksomheter som har synspunkter på dette regelverket, eller er særlig interessert i det, melder Mattilsynet.

Norge ved Mattilsynet deltar i arbeidsgruppen som er ledet av Kommisjonen, hvor endringsforslag vil bli diskutert.
Alle berørte kan gi sine synspunkter. Imidlertid ønsker Mattilsynet i tillegg til dette, å opprette en kontaktliste med interesserte og berørte parter. Disse vil bli tilsendt informasjonen direkte.

Mattilsynet ber om at interesserte tar kontakt per e-post.

På oppstartstadiet

Arbeidet er helt på oppstartsstadiet i EU. Det foreligger ikke noen konkrete endringsforslag ennå. Mer om bakgrunnen for revisjonen, samt de problemstillinger som foreløpig blir vurdert, kan dere lese om i vedlagte referat fra arbeidsgruppemøte 7. september 2009.

For øvrig er bakgrunnsdokumenter som for eksempel en rapport om hvordan gebyrreglene etterleves i de ulike EU-medlemslandene, lagt ut på en egen internettside som Kommisjonen har opprettet. Denne siden er dedikert til den kommende gjennomgangen av gebyrregelverket, og vil bli fortløpende oppdatert.

Konsekvensutredning

Hvilket tidspunkt de nye reglene vil foreligge, er ikke klart. Kommisjonen vil imidlertid foreta en konsekvensvurdering av endringsforslagene, og har signalisert overgangen fra 2010 – 2011 som mulig tidspunkt hvor de har et forslag klart.

Når et eventuelt endret regelverk skal implementeres i norsk rett, vil dette naturligvis bli hørt på vanlig måte.