Fiskerne kan overføre torskekvoter til 2022

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

For å bidra til å redusere problemer både på fiskemottakene og ute i markedene som følge av koronasituasjonen, blir det nå mulig å overføre inntil ti prosent av torskekvoten til neste år.

– Gitt usikkerheten i markedene som følge av en økt torskekvote og de nye innreiserestriksjonene, vil hver enkelt fisker nå få mulighet til å overføre torskekvote til neste år. Dette vil bidra til å spre torskefisket i en situasjon hvor mottakskapasiteten og markedssituasjonen er uavklart, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Videreføring av midlertidig ordning

Som følge av koronautbruddet i 2020, ble det innført en midlertidig ordning for overføring av kvoter i fisket etter torsk. Denne ordningen videreføres for 2021 – 2022, på samme vilkår som i fjor.

Les også: Torskekvoter kan overføres til 2021

Om ordningen:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10 prosent fra 2021 til 2022
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering
  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2020 legges til grunn ved gjennomføring av ordningen