Foreslår ungdoms- og rekrutteringsordning i kongekrabbefisket

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gi mer kongekrabbe til unge fiskere.

– Vi ønsker å legge til rette for økt rekruttering i kongekrabbefisket, og da særlig rettet mot unge som vil satse på fiskeryrket. Derfor foreslår vi en ny ungdoms- og rekrutteringsordning der ungdom kan få lov til å fangste mer krabbe, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I forslaget til en ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe, som nå sendes på høring, ønsker en innspill til bruk av et slikt kvotetillegg, hvor eieren av fartøyet har adgang til å delta i kongekrabbefisket og er under 30 år. Departementet ønsker også innspill til om eventuelt andre kriterier enn alder kan legges til grunn.

– En ungdomsfangstordning kan også åpne muligheten for at videregående skoler som er hjemmehørende i Øst-Finnmark kan søke om kvote av kongekrabbe til bruk i lærling- og undervisningssammenheng, sier Ingebrigtsen.

Har avsatt 30 tonn til ordningen

I reguleringen av kongekrabbe for 2021, er det avsatt 30 tonn kongekrabbe til en ungdoms- og rekrutteringsordning, og departementet skal nå fastsette retningslinjer for ordningen.

Høringsfristen er 19. mars 2021.

Se høringen her