– Et steg nærmere åpning av Lofoten og Vesterålen

Oljeindustriens Landsforening mener valgresultatet viser at velgerne ikke støtter varig vern mot petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

– Valget er en tydelig melding om at SV og Venstre ikke har fått med seg velgerne på et nei til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Valgresultatet viser en klar fremgang for partiene som er positive til åpning av Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet. Partiene som har gått inn for verning, har gått betydelig tilbake.

– Olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha stor betydning for å videreutvikle velferdsstaten og for å skape ny giv i regionen. Vi registrerer spesielt at velgerne i området ikke har gitt støtte til varig vern, sier Vold.

– Positivt i nord

Kristin Halvorsen har sagt at vern av Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet var den viktigste saken for regjeringspartiet SV. I løpet av valgkampen har hun og andre statsråder fra SV besøkt Lofoten en rekke ganger. Resultatene viser at både SV og Venstre går til bake i Lofoten, Vesterålen og Nord-Norge.

– Halvorsen sa at et sterkt SV ville være et signal fra velgerne, nå har velgerne talt og de ønsker å holde døren til framtiden åpen, sier Vold.

Langsiktig

I dag bidrar olje og gassindustrien med en tredjedel av statens inntekter, og er med på å sikre skoler, barnehager, helsestell og andre velferdsgoder alle nyter godt av.

– Mens resten av verden har vært i dyp økonomisk krise, har inntektene fra petroleumsvirksomheten sørget for at Norge har unngått den dypeste bølgedalen. Også i framtiden vil olje og gass bidra sterkt til verdiskapning og velferd over hele landet, sier Vold.

Ønsker godt samarbeid

Skiftende regjerninger og storting har opp gjennom årene tatt næringens lange tidshorisonter på alvor.

– Nå må myndighetene få fortgang i arbeidet med forvaltningsplanen for nordområdene. Det er avgjørende at vi får planen på plass i 2010 slik at landet fortsatt kan nyte godt av de inntektene oljeindustrien skaper, sier Vold.

– Kloke politiske valg og industriens innsats har gjort petroleumsindustrien i Norge til landets viktigste og mest framtidsrettede kunnskapsindustri. Vi er innstilt på å videreutvikle det gode arbeidet som er gjort gjennom 40 år og ønsker et godt samarbeid med de som skal styre landet også de neste fire årene, sier Vold.