Forbudet mot mobile krabbekjøp utsettes til 15. mars

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet utsetter iverksettelsen av forbudet mot å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe med 14 dager til 15. mars 2021.

– Iverksettelsen av forbudet mot mobile kjøpsstasjoner utsettes med 14 dager for å få ferdigstilt dispensasjonsordningen, og for å kunne behandle søknadene som er kommet inn.

Det sier seniorrådgiver Janne Helen Ruben ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, i en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag.

Kan dispensere fra forbudet

I henhold til forskriften om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø i 2021, er det ikke lenger tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av fangst fra 1. mars 2021. Forbudet gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette forbudet.

– Fiskeridirektoratet vil i samråd med næringen, legge til rette for en dispensasjonsordning for mobile kjøpsstasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe på steder der det er lang avstand til nærmeste mottaksanlegg, skriver direktoratet i meldingen.

Fra 15. mars 2021 må man ha dispensasjon for å kunne benytte mobile kjøpestasjoner, ved landing og omsetning av kongekrabbe i de særlige tilfellene det vil være nødvendig.